Esther 1:1-22

1  Nangyari nga nang mga araw ni Ahasuero,+ na siyang Ahasuero na namamahala bilang hari mula sa India hanggang sa Etiopia, sa isang daan at dalawampu’t pitong nasasakupang distrito,+  na nang mga araw na iyon habang nakaupo si Haring Ahasuero sa kaniyang maharlikang trono,+ na nasa kastilyo+ ng Susan,+  nang ikatlong taon ng kaniyang paghahari ay nagdaos siya ng isang piging+ para sa lahat ng mga prinsipe niya at mga lingkod niya, ang hukbong militar ng Persia+ at Media,+ ang mga taong mahal+ at ang mga prinsipe ng mga nasasakupang distrito sa harap niya,+  nang ipakita niya ang kayamanan+ ng kaniyang maluwalhating kaharian at ang karangalan+ at ang kagandahan ng kaniyang kadakilaan sa loob ng maraming araw, isang daan at walumpung araw.  At nang malubos na ang mga araw na ito, ang hari ay nagdaos ng isang piging sa loob ng pitong araw para sa lahat ng mga tao na masusumpungan sa kastilyo ng Susan, para sa malaki at gayundin para sa maliit, sa looban ng hardin ng palasyo ng hari.  May lino, mainam na algudon at asul+ na natatalian ng mga lubid na mainam na kayo, at lanang tinina sa mamula-mulang purpura+ na nasa mga singsing na pilak at mga haliging marmol, mga higaang+ ginto at pilak sa sahig na porfido at marmol at perlas at itim na marmol.  At nagkaroon ng pagpapasa ng alak na maiinom sa mga sisidlang ginto;+ at ang mga sisidlan ay iba’t iba, at ang alak ng hari+ ay pagkarami-rami, ayon sa kakayahan ng hari.  Kung tungkol sa oras ng pag-inom ayon sa kautusan, walang sinumang namimilit, sapagkat gayon isinaayos ng hari para sa bawat dakilang tao sa kaniyang sambahayan, na gawin ang ayon sa kagustuhan ng lahat at ng bawat isa.  Gayundin, si Vasti+ na reyna ay nagdaos ng isang piging para sa mga babae sa maharlikang bahay ni Haring Ahasuero. 10  Nang ikapitong araw, nang ang puso ng hari ay sumaya dahil sa alak,+ sinabi niya kina Mehuman, Bizta, Harbona,+ Bigta at Abagta, Zetar at Carkas, ang pitong opisyal ng korte na naglilingkod+ sa katauhan ni Haring Ahasuero, 11  na dalhin sa harap ng hari si Vasti na reyna na suot ang maharlikang putong, upang ipakita sa mga tao at sa mga prinsipe ang kaniyang karilagan; sapagkat maganda ang kaniyang anyo.+ 12  Ngunit si Reyna Vasti ay patuloy na tumatangging+ pumaroon ayon sa salita ng hari na inihatid sa pamamagitan ng mga opisyal ng korte. Dahil dito ay lubhang nagalit ang hari at ang kaniyang pagngangalit ay lumiyab sa loob niya.+ 13  At sinabi ng hari sa mga taong marurunong+ na may kaalaman sa mga panahon+ (sapagkat sa ganitong paraan nakararating sa harap ng lahat ng mga bihasa sa kautusan at mga usapin sa batas ang mga bagay na may kinalaman sa hari, 14  at ang pinakamalalapit sa kaniya ay sina Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, at Memucan, pitong+ prinsipe ng Persia at Media, na nakalalapit sa hari,+ at nakaupo sa mga pangunahing dako sa kaharian): 15  “Ayon sa kautusan ay ano ang dapat gawin kay Reyna Vasti sa dahilang hindi niya isinagawa ang pananalita ni Haring Ahasuero sa pamamagitan ng mga opisyal ng korte?” 16  Dito ay sinabi ni Memucan+ sa harap ng hari at ng mga prinsipe: “Hindi lamang laban sa hari gumawa ng mali si Vasti na reyna,+ kundi laban sa lahat ng mga prinsipe at laban sa lahat ng mga bayan na nasa lahat ng mga nasasakupang distrito ni Haring Ahasuero. 17  Sapagkat ang ginawa ng reyna ay makararating sa lahat ng mga asawang babae anupat hahamakin+ nila sa kanilang paningin ang mga may-ari+ sa kanila, kapag sinabi nila, ‘Si Haring Ahasuero mismo ay nagsabing dalhin sa harap niya si Vasti na reyna, at hindi siya pumaroon.’ 18  At sa araw na ito ang mga prinsesa ng Persia at Media, na nakarinig sa ginawa ng reyna, ay makikipag-usap sa lahat ng mga prinsipe ng hari, at magkakaroon ng maraming panghahamak at pagkagalit.+ 19  Kung sa hari ay wari ngang mabuti,+ magpalabas nawa ng salita ng hari mula sa kaniyang katauhan, at isulat iyon kasama ng mga kautusan+ sa Persia at Media, upang hindi iyon lumipas,+ na si Vasti ay hindi makaparoroon sa harap ni Haring Ahasuero; at ang kaniyang maharlikang dangal ay ibigay ng hari sa isang kasamahan niya, isang babaing mas mabuti kaysa sa kaniya. 20  At ang batas ng hari na gagawin niya ay dapat na marinig sa kaniyang buong nasasakupan (sapagkat iyon ay malawak), at ang lahat ng mga asawang babae ay magbibigay ng karangalan+ sa mga may-ari+ sa kanila, sa malaki at gayundin sa maliit.” 21  At ang bagay na ito ay naging kalugud-lugod sa paningin ng hari+ at ng mga prinsipe, at ginawa ng hari ang ayon sa salita ni Memucan. 22  Kaya nagpadala siya ng mga nasusulat na dokumento+ sa lahat ng mga nasasakupang distrito ng hari, sa bawat nasasakupang distrito+ ayon sa sarili nitong istilo ng pagsulat at sa bawat bayan ayon sa sarili nitong wika, upang ang bawat asawang lalaki ay patuloy na magpuno bilang prinsipe sa kaniyang sariling bahay+ at magsalita sa wika ng kaniyang sariling bayan.

Talababa