ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

หนังสือโยชูวา

บท

ใจความสำคัญ

 • 1

  • พระ​ยะโฮวา​ให้​กำลังใจ​โยชูวา (1-9)

   • อ่าน​กฎหมาย​และ​ใคร่ครวญ (8)

  • เตรียม​ข้าม​แม่น้ำ​จอร์แดน (10-18)

 • 2

  • โยชูวา​ส่ง​คน​สอดแนม 2 คน​ไป​ดู​เมือง​เยรีโค (1-3)

  • ราหับ​ซ่อน​คน​สอดแนม​ทั้ง​สอง (4-7)

  • สัญญา​กับ​ราหับ (8-21​ก)

   • ผูก​เชือก​สี​แดง​เข้ม​เป็น​สัญลักษณ์ (18)

  • คน​สอดแนม​กลับ​ไป​หา​โยชูวา (21​ข-24)

 • 3

  • ชาว​อิสราเอล​ข้าม​แม่น้ำ​จอร์แดน (1-17)

 • 4

  • หิน​ที่​ใช้​เตือน​ความ​จำ (1-24)

 • 5

  • ทำ​สุหนัต​ที่​กิลกาล (1-9)

  • ฉลอง​ปัสกา​และ​ไม่​มี​มานา​อีก​ต่อ​ไป (10-12)

  • นาย​ทัพ​ของ​พระ​ยะโฮวา (13-15)

 • 6

  • กำแพง​เมือง​เยรีโค​พัง​ราบ (1-21)

  • ราหับ​และ​ครอบครัว​รอด​ชีวิต (22-27)

 • 7

  • ชาว​อิสราเอล​พ่าย​แพ้​เมือง​อัย (1-5)

  • คำ​อธิษฐาน​ของ​โยชูวา (6-9)

  • บาป​ที่​ทำ​ให้​ชาว​อิสราเอล​พ่าย​แพ้ (10-15)

  • อาคาน​ถูก​เปิดโปง​และ​ถูก​หิน​ขว้าง (16-26)

 • 8

  • โยชูวา​วาง​แผน​ซุ่ม​โจมตี​เมือง​อัย (1-13)

  • ยึด​เมือง​อัย​ได้​สำเร็จ (14-29)

  • อ่าน​กฎหมาย​ที่​ภูเขา​เอบาล (30-35)

 •  9

  • ชาว​กิเบโอน​คิด​แผน​เพื่อ​จะ​อยู่​อย่าง​สันติ (1-15)

  • แผนการ​ของ​ชาว​กิเบโอน​ถูก​เปิด​เผย (16-21)

  • ชาว​กิเบโอน​จะ​ต้อง​เก็บ​ฟืน​และ​ตัก​น้ำ (22-27)

 • 10

  • ชาว​อิสราเอล​ปก​ป้อง​ชาว​กิเบโอน (1-7)

  • พระ​ยะโฮวา​ต่อ​สู้​เพื่อ​ชาว​อิสราเอล (8-15)

   • ลูกเห็บ​ตก​ใส่​ศัตรู​ที่​กำลัง​หลบ​หนี (11)

   • ดวง​อาทิตย์​หยุด​นิ่ง (12-14)

  • กษัตริย์​ทั้ง​ห้า​ที่​มา​โจมตี​ถูก​ฆ่า (16-28)

  • ยึด​เมือง​ต่าง ๆ ที่​อยู่​ทาง​ใต้ (29-43)

 • 11

  • ยึด​เมือง​ต่าง ๆ ที่​อยู่​ทาง​เหนือ (1-15)

  • ชัย​ชนะ​ทั้ง​หมด​ของ​โยชูวา (16-23)

 • 12

  • ชนะ​กษัตริย์​ฟาก​ตะวัน​ออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน (1-6)

  • ชนะ​กษัตริย์​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน (7-24)

 • 13

  • ดินแดน​ที่​ยัง​ไม่​ได้​เอา​ชนะ (1-7)

  • แบ่ง​ดินแดน​ฟาก​ตะวัน​ออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน (8-14)

  • มรดก​ของ​ตระกูล​รูเบน (15-23)

  • มรดก​ของ​ตระกูล​กาด (24-28)

  • มรดก​ของ​ตระกูล​มนัสเสห์​ทาง​ตะวัน​ออก (29-32)

  • พระ​ยะโฮวา​เป็น​มรดก​ของ​ตระกูล​เลวี (33)

 • 14

  • แบ่ง​ดินแดน​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน (1-5)

  • คาเลบ​ได้​มรดก​ที่​เฮโบรน (6-15)

 • 15

  • มรดก​ของ​ตระกูล​ยูดาห์ (1-12)

  • ลูก​สาว​ของ​คาเลบ​ได้​ที่​ดิน (13-19)

  • เมือง​ต่าง ๆ ของ​ยูดาห์ (20-63)

 • 16

  • มรดก​ของ​ลูก​หลาน​โยเซฟ (1-4)

  • มรดก​ของ​เอฟราอิม (5-10)

 • 17

  • มรดก​ของ​มนัสเสห์​ฟาก​ตะวัน​ตก (1-13)

  • ที่​ดิน​ที่​ลูก​หลาน​ของ​โยเซฟ​ได้​รับ​เพิ่ม​เติม (14-18)

 • 18

  • แบ่ง​แผ่นดิน​ที่​เหลือ​ที่​ชิโลห์ (1-10)

  • มรดก​ของ​เบนยามิน (11-28)

 • 19

  • มรดก​ของ​สิเมโอน (1-9)

  • มรดก​ของ​เศบูลุน (10-16)

  • มรดก​ของ​อิสสาคาร์ (17-23)

  • มรดก​ของ​อาเชอร์ (24-31)

  • มรดก​ของ​นัฟทาลี (32-39)

  • มรดก​ของ​ดาน (40-48)

  • มรดก​ของ​โยชูวา (49-51)

 • 20

  • เมือง​ลี้​ภัย (1-9)

 • 21

  • เมือง​ต่าง ๆ ของ​ตระกูล​เลวี (1-42)

   • ของ​ลูก​หลาน​อาโรน (9-19)

   • ของ​ลูก​หลาน​โคฮาท​ที่​เหลือ (20-26)

   • ของ​ลูก​หลาน​เกอร์โชน (27-33)

   • ของ​ลูก​หลาน​เมรารี (34-40)

  • สิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​สัญญา​ไว้​เกิด​ขึ้น​จริง (43-45)

 • 22

  • ตระกูล​ทาง​ฟาก​ตะวัน​ออก​เดิน​ทาง​กลับ (1-8)

  • สร้าง​แท่น​บูชา​ริม​แม่น้ำ​จอร์แดน (9-12)

  • อธิบาย​เหตุ​ผล​ที่​สร้าง​แท่น​บูชา (13-29)

  • จัด​การ​กับ​ความ​ขัด​แย้ง (30-34)

 • 23

  • โยชูวา​กล่าว​คำ​อำลา​พวก​ผู้​นำ​ของ​ชาว​อิสราเอล (1-16)

   • ไม่​มี​คำ​สัญญา​ไหน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ที่​ไม่​เป็น​จริง (14)

 • 24

  • โยชูวา​พูด​ถึง​ประวัติศาสตร์​ของ​อิสราเอล (1-13)

  • สนับสนุน​ให้​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา (14-24)

   • “สำหรับ​ผม​กับ​ครอบครัว พวก​เรา​จะ​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา” (15)

  • โยชูวา​ทำ​สัญญา​กับ​ชาว​อิสราเอล (25-28)

  • โยชูวา​ตาย​และ​ถูก​ฝัง (29-31)

  • กระดูก​ของ​โยเซฟ​ถูก​ฝัง​ไว้​ที่​เชเคม (32)

  • เอเลอาซาร์​ตาย​และ​ถูก​ฝัง (33)