ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

จดหมายถึงคริสเตียนในแคว้นกาลาเทีย

บท

1 2 3 4 5 6

ใจความสำคัญ

 • 1

  • คำ​ทักทาย (1-5)

  • ไม่​มี​ข่าว​ดี​จาก​แหล่ง​อื่น (6-9)

  • ข่าว​ดี​ที่​เปาโล​ประกาศ​มา​จาก​พระเจ้า (10-12)

  • เปาโล​เล่า​ถึง​การ​เปลี่ยน​ความ​เชื่อ​ของ​เขา​และ​ช่วง​ต้น​ของ​งาน​รับใช้ (13-24)

 • 2

  • เปาโล​พบ​พวก​อัครสาวก​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม (1-10)

  • เปาโล​ตำหนิ​เปโตร (เคฟาส) (11-14)

  • พระเจ้า​ถือ​ว่า​คน​เรา​เป็น​ที่​ยอม​รับ​เพราะ​ความ​เชื่อ​เท่า​นั้น (15-21)

 • 3

  • เปรียบ​เทียบ​การ​ทำ​ตาม​กฎหมาย​กับ​การ​แสดง​ความ​เชื่อ (1-14)

   • คน​ดี​จะ​มี​ชีวิต​เพราะ​เขา​มี​ความ​เชื่อ (11)

  • อับราฮัม​ได้​รับ​คำ​สัญญา​ไม่​ใช่​เพราะ​เขา​ทำ​ตาม​กฎหมาย (15-18)

   • พระ​คริสต์​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม (16)

  • ที่​มา​และ​จุด​ประสงค์​ของ​กฎหมาย​โมเสส (19-25)

  • เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า​เพราะ​มี​ความ​เชื่อ (26-29)

   • คน​ของ​พระ​คริสต์​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม (29)

 • 4

  • เป็น​ลูก ไม่​ใช่​ทาส (1-7)

  • เปาโล​เป็น​ห่วง​พี่​น้อง​กาลาเทีย (8-20)

  • ฮาการ์​กับ​ซาราห์​หมาย​ถึง​สัญญา 2 เรื่อง (21-31)

   • เยรูซาเล็ม​ที่​อยู่​เบื้อง​บน เป็น​อิสระ​และ​เป็น​แม่​ของ​พวก​เรา (26)

 • 5

  • อิสระ​ภาพ​ของ​คริสเตียน (1-15)

  • ใช้​ชีวิต​ตาม​การ​ชี้​นำ​จาก​พลัง​ของ​พระเจ้า (16-26)

   • การ​กระทำ​ที่​เกิด​จาก​ความ​ต้องการ​ของ​ร่าง​กาย (19-21)

   • ผล​ที่​เกิด​จาก​พลัง​ของ​พระเจ้า (22, 23)

 • 6

  • แบ่ง​เบา​ภาระ​ของ​กัน​และ​กัน (1-10)

   • หว่าน​อะไร​ก็​เก็บ​เกี่ยว​สิ่ง​นั้น (7, 8)

  • การ​เข้า​สุหนัต​ไม่​มี​ประโยชน์ (11-16)

   • คน​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ (15)

  • คำ​ลง​ท้าย (17, 18)