ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • เปิด​วีดีโอ​ภาษา​ซามัว​ที่​อา​เปีย หมู่​เกาะ​ซามัว

  ข้อมูลโดยสังเขป: ซามัว

  • ประชากร 196,006 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 510 คน

  • ประชาคม 13 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 384

 • ประกาศ​กับ​คน​มาน​ดี​ที่​ธากา ประเทศ​บังกลาเทศ

  ข้อมูลโดยสังเขป: บังกลาเทศ

  • ประชากร 161,200,886 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 307 คน

  • ประชาคม 6 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 525,084

 • เสนอ​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี​ที่​กรุง​โล​เม ประเทศ​โตโก

  ข้อมูลโดยสังเขป: โตโก

  • ประชากร 7,691,915 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 20,683 คน

  • ประชาคม 297 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 372

 • เสนอ​แผ่น​พับ​ที่​อธิบาย​เรื่อง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​ที่​เส​เรา​นา ประเทศ​บัลแกเรีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: บัลแกเรีย

  • ประชากร 7,085,000 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 2,475 คน

  • ประชาคม 56 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 2,863

เปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

ปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

หอสังเกตการณ์

ฉบับที่ 1, 2018 | คัมภีร์ไบเบิลยังใช้ได้กับสมัยของเราไหม?

ตื่นเถิด!

ฉบับที่ 6, 2017 | โลกใกล้จะถึงจุดจบแล้วไหม?

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรา​มา​จาก​หลาย​ชาติ​หลาย​ภาษา​แต่​มี​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ที่​สำคัญ​ที่​สุด เรา​ต้องการ​ถวาย​เกียรติ​แด่พระ​ยะโฮวา ผู้​เป็น​พระเจ้า​แห่ง​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง เรา​พยายาม​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของพระ​เยซูคริสต์​อย่าง​เต็ม​ที่ และ​ภูมิ​ใจ​ที่​เป็น​คริสเตียน เรา​ทุก​คน​ใช้​เวลา​ช่วย​คน​อื่น​เรียน​รู้​เรื่อง​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า เรา​ได้​ชื่อ​ว่าพยาน​พระ​ยะโฮวาเพราะ​เรา​พูด​หรือ​ให้​การ​เป็น​พยาน​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และราชอาณาจักรของ​พระองค์

สำรวจ​เว็บไซต์​นี้ อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ออนไลน์ ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​เกี่ยว​กับ​เรา​และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา

 

ชีวิตคู่และครอบครัว

มีความสุขกับการแต่งงานครั้งที่สอง

การแต่งงานครั้งที่สองอาจมีปัญหาต่างจากการแต่งงานครั้งแรก. คู่สมรสจะมีความสุขกับการแต่งงานครั้งใหม่ได้อย่างไร?

วัยรุ่น

ทำไม​ต้อง​ซื่อ​สัตย์?

การ​เป็น​คน​ไม่​ซื่อ​สัตย์​มี​ผล​เสีย​ไหม?

เด็ก

พระเจ้าสร้างฟ้าและโลก

คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าสร้างฟ้าและโลก แต่รู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์องค์หนึ่งก่อนทูตสวรรค์องค์อื่นและสิ่งอื่นทั้งหมด?

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญชมชุดวีดีโอออนไลน์ของเรา

งาน​ของ​คุณ​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​ด้าน​การ​เงิน​อย่าง​ไร?

เชิญ​อ่าน​ดู​ว่า​งาน​ประกาศ​ที่​ทำ​กัน​อยู่​ทั่ว​โลก​เติบโต​ได้​อย่าง​ไร ทั้ง ๆ ที่​ไม่​มี​การ​เรี่ยไร​หรือ​เรียก​ร้อง​ให้​ถวาย​สิบ​เปอร์เซ็นต์​ของ​เงิน​ราย​ได้

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและอย่างไร?

หนังสือและวารสารเด่น

ดูรายการใหม่และรายการเด่น

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ