Methali 6:1-35

6  Mwanangu, ikiwa umekuwa mdhamini wa mwenzako,+ ikiwa wewe na mgeni mmepeana mikono katika mapatano,+  ikiwa umenaswa na maneno ya kinywa chako,+ ikiwa umekamatwa na maneno ya kinywa chako,  basi chukua hatua hii, mwanangu, ujikomboe mwenyewe, kwa maana umejitia mkononi mwa mwenzako:+ Nenda ujinyenyekeze na kumsihi sana mwenzako.+  Usiache macho yako yapate usingizi wowote, wala macho yako yenye kung’aa yasisinzie.+  Jikomboe kama swala kutoka katika mkono wa mwindaji na kama ndege kutoka mkono wa mwindaji wa ndege.+  Mwendee chungu,+ ewe mvivu;+ zitazame njia zake upate kuwa na hekima.  Ijapokuwa hana kiongozi, ofisa wala mtawala,  yeye hutayarisha chakula chake wakati wa kiangazi;+ amekusanya akiba ya chakula chake wakati wa mavuno.  Ewe mvivu, utaendelea kulala hata wakati gani?+ Utaamka wakati gani kutoka katika usingizi wako?+ 10  Bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo, bado kukunja mikono ili kulala,+ 11  na hakika umaskini wako utakuja kama mnyang’anyi,+ na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha.+ 12  Mtu asiyefaa kitu,+ mtu wa mambo yenye kuumiza, anatembea akiwa na maneno mapotovu,+ 13  akikonyeza kwa jicho lake,+ akifanya ishara kwa mguu wake, na kuonyesha alama kwa vidole vyake.+ 14  Upotovu umo moyoni mwake.+ Anatunga jambo baya wakati wote.+ Huendelea kutokeza ugomvi.+ 15  Hiyo ndiyo sababu msiba wake utakuja ghafula;+ atavunjwa ghafula, wala hatapona.+ 16  Kuna vitu sita ambavyo Yehova huchukia;+ naam, vitu saba vinachukiza nafsi yake:+ 17  macho ya majivuno,+ ulimi wa uwongo,+ na mikono inayomwaga damu isiyo na hatia,+ 18  moyo unaotunga hila zenye kuumiza,+ miguu iliyo myepesi kukimbilia ubaya,+ 19  shahidi wa uwongo anayesema uwongo,+ na yeyote anayetokeza magomvi kati ya ndugu.+ 20  Ee mwanangu, shika amri ya baba yako,+ wala usiiache sheria ya mama yako.+ 21  Zifunge juu ya moyo wako sikuzote,+ zifunge shingoni pako.+ 22  Unapotembea huku na huku, itakuongoza;+ unapolala, itakulinda;+ na unapokuwa umeamka, hiyo yenyewe itakuhangaikia. 23  Kwa maana amri hiyo ni taa,+ na sheria ni nuru,+ nayo makaripio ya nidhamu ndiyo njia ya uzima,+ 24  yakulinde na mwanamke mbaya,+ na ulimi laini wa mwanamke mgeni.+ 25  Usiutamani urembo wake moyoni mwako,+ wala asikuchukue kwa macho yake yenye kung’aa,+ 26  kwa sababu ya mwanamke kahaba mtu hubaki tu na kipande cha mkate;+ lakini mke wa mwanamume mwingine, yeye huwinda hata nafsi yenye thamani.+ 27  Je, mtu anaweza kukusanya moto kifuani pake na mavazi yake yasiungue?+ 28  Au je, mtu anaweza kutembea juu ya makaa ya moto na miguu yake mwenyewe isiungue? 29  Ndivyo ilivyo kwa yule anayelala na mke wa mwenzake,+ mtu anayemgusa hatakosa kuadhibiwa.+ 30  Watu hawamdharau mwizi kwa sababu tu anaiba ili kushibisha nafsi yake akiwa na njaa. 31  Lakini, akipatikana, atalipa mara saba ya kiasi hicho; atatoa vitu vyote vyenye thamani vya nyumba yake.+ 32  Yeyote anayefanya uzinzi na mwanamke amepungukiwa moyoni;+ yule anayefanya hivyo anaiangamiza nafsi yake mwenyewe.+ 33  Atapata pigo na kukosa heshima,+ na shutuma yake haitafutiliwa mbali.+ 34  Kwa maana ghadhabu ya mwanamume ni wivu,+ naye hataonyesha huruma siku ya kulipiza kisasi.+ 35  Hatajali namna yoyote ya fidia, wala hataikubali zawadi yako hata iwe kubwa namna gani.

Maelezo ya Chini