Methali 26:1-28

26  Kama theluji wakati wa kiangazi na kama mvua wakati wa mavuno,+ kadhalika mtu mjinga hastahili utukufu.+  Kama ndege alivyo na sababu ya kukimbia na mbayuwayu alivyo na sababu ya kuruka, hivyo laana haiji bila sababu halisi.+  Mjeledi ni wa farasi,+ lijamu+ ni ya punda, nayo fimbo ni ya mgongo wa watu wajinga.+  Usimjibu mtu yeyote mjinga kulingana na upumbavu wake, ili wewe nawe usiwe sawa na yeye.+  Mjibu mjinga kulingana na upumbavu wake, ili asipate kuwa mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe.+  Kama mtu anayekata-kata miguu yake, kama mtu anayekunywa jeuri tupu, ndivyo alivyo mtu anayetia mambo mikononi mwa mjinga.+  Je, miguu ya kilema imeteka maji? Ikiwa ndivyo basi kinywani mwa watu wajinga mna methali.+  Kama mtu anayefungia jiwe kwenye rundo la mawe, ndivyo alivyo mtu anayempa mtu mjinga utukufu.+  Kama gugu lenye miiba lilivyoingia katika mkono wa mlevi, ndivyo na methali ndani ya kinywa cha watu wajinga.+ 10  Kama mpiga-mishale anayechoma kila kitu ndivyo alivyo mtu anayeajiri mjinga+ au anayeajiri wapita-njia. 11  Kama mbwa anayerudia matapiko yake, ndivyo mtu mjinga anavyorudia upumbavu wake.+ 12  Je, umemwona mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe?+ Kuna tumaini zaidi kwa mjinga+ kuliko kwake. 13  Mvivu amesema: “Kuna mwana-simba njiani, simba katikati ya viwanja vya watu wote.”+ 14  Kama vile mlango unavyogeuka katika bawaba zake, ndivyo alivyo mvivu katika kitanda chake.+ 15  Mvivu ameutia mkono wake katika bakuli la karamu; amechoka mno asiweze kuurudisha kwenye kinywa chake.+ 16  Machoni pake mwenyewe mvivu ni mwenye hekima+ kuliko watu saba wanaojibu kwa kutumia akili. 17  Mpita-njia yeyote anayekasirishwa na ugomvi usio wake ni kama mtu anayemshika mbwa masikio.+ 18  Kama mtu mwenye wazimu anayetupa silaha za moto,+ mishale na kifo, 19  ndivyo alivyo mtu ambaye amemdanganya mwenzake na kusema: “Je, sikuwa nikifanya mzaha tu?”+ 20  Pasipo na kuni moto huzimika, na pasipo na mchongezi ugomvi hutulia.+ 21  Kama kuongeza makaa kwenye makaa yanayowaka na kuni kwenye moto, ndivyo mtu mgomvi hufanya ugomvi+ uwake moto. 22  Maneno ya mchongezi ni kama vitu vya kumezwa kwa pupa, vinavyoingia katika sehemu za ndani kabisa za tumbo.+ 23  Kama fedha inayofunika kipande cha chombo cha udongo, ndivyo ilivyo midomo yenye bidii pamoja na moyo mbaya.+ 24  Kwa midomo yake, mtu mwenye chuki hujificha asitambuliwe, lakini ndani yake huweka udanganyifu.+ 25  Ijapokuwa yeye huifanya sauti yake kuwa yenye kupendeza,+ usimwamini,+ kwa maana mna machukizo saba+ moyoni mwake. 26  Chuki hufunikwa kwa udanganyifu. Ubaya wake utafunuliwa katika kutaniko.+ 27  Anayechimba shimo ataanguka ndani yake,+ naye anayeviringisha jiwe—litarudi kwake.+ 28  Ulimi wa uwongo humchukia mtu aliyepondwa nao,+ na kinywa chenye kubembeleza husababisha mapinduzi.+

Maelezo ya Chini