Methali 5:1-23

5  Mwanangu, sikiliza hekima yangu.+ Tega sikio usikie utambuzi wangu,+  ili ulinde uwezo wako wa kufikiri;+ na midomo yako mwenyewe ilinde ujuzi.+  Kwa maana midomo ya mwanamke mgeni hudondoka-dondoka kama sega la asali,+ nalo kaakaa lake ni laini kuliko mafuta.+  Lakini matokeo yake ni machungu kama pakanga;+ ni makali kama upanga wenye makali kuwili.+  Miguu yake inashuka kwenye kifo.+ Hatua zake hushika Kaburi.*+  Yeye hatafakari njia za uzima.+ Mapito yake yamepotoka wala hajui yanakoelekea.+  Basi sasa, enyi wana, nisikilizeni+ wala msiache maneno ya kinywa changu.+  Itenge njia yako mbali naye, wala usiukaribie mlango wa nyumba yake,+  ili usije ukawapa wengine heshima yako,+ wala kukipa kilicho kikatili miaka yako;+ 10  ili wageni wasijishibishe kwa nguvu zako,+ wala vitu vyako ulivyovipata kwa maumivu visiwe ndani ya nyumba ya mgeni,+ 11  wala usije kulalamikia wakati wako ujao,+ nyama yako na mwili wako vitakapofikia mwisho.+ 12  Nawe utalazimika kusema: “Nimechukia nidhamu+ kama nini nao moyo wangu umedharau karipio+ kama nini! 13  Nami sikusikiliza sauti ya wafundishaji wangu,+ wala sikuwategea sikio langu walimu wangu.+ 14  Nimeingia kwa urahisi katika kila namna ya ubaya+ katikati ya kutaniko na kusanyiko.”+ 15  Unywe maji ya birika lako mwenyewe, na maji yanayotiririka kutoka katikati ya kisima chako mwenyewe.+ 16  Je, chemchemi zako mwenyewe zitawanyike nje,+ na vijito vyako vya maji katika viwanja vya watu wote? 17  Na yawe yako peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe.+ 18  Chemchemi yako ya maji na ibarikiwe,+ na ushangilie pamoja na mke wa ujana wako,+ 19  paa mwenye kupendeka na mbuzi wa milimani mwenye kuvutia.+ Na maziwa yake yakuleweshe nyakati zote.+ Upendo wake na ukufurahishe sikuzote.+ 20  Basi mwanangu, kwa nini umfurahie mwanamke mgeni au kukumbatia kifua cha mwanamke wa kigeni?+ 21  Kwa maana njia za mwanadamu ziko mbele za macho ya Yehova,+ naye anayatafakari mapito yake yote.+ 22  Makosa yake mwenyewe yatamkamata mwovu,+ naye atashikwa katika kamba za dhambi yake mwenyewe.+ 23  Atakufa yeye mwenyewe kwa sababu hakuna nidhamu,+ na kwa sababu ya upumbavu wake mwingi yeye hupotea.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.