Methali 18:1-24

18  Mtu anayejitenga na wengine atatafuta mapendezi yake mwenyewe;+ atashindana na hekima yote inayotumika.+  Yeyote aliye mjinga hapendezwi na utambuzi hata kidogo,+ isipokuwa tu moyo wake ujifunue wenyewe.+  Mwovu anapoingia, dharau huingia pia;+ na ukosefu wa heshima+ huwa pamoja na shutuma.  Maneno ya kinywa cha mwanadamu ni kilindi cha maji.+ Kisima cha hekima ni kijito cha maji yanayobubujika.+  Si vema kumwonyesha mwovu upendeleo,+ wala kumpotosha mwadilifu katika hukumu.+  Midomo ya mtu aliye mjinga huingia katika mabishano,+ na kinywa chake huitisha mapigo.+  Kinywa cha mjinga ni uharibifu wake,+ na midomo yake ni mtego wa nafsi yake.+  Maneno ya mchongezi ni kama vitu vya kumezwa kwa pupa,+ vinavyoingia katika sehemu za ndani kabisa za tumbo.+  Pia, mtu anayejionyesha kuwa mvivu katika kazi yake+​​—​yeye ni ndugu ya mtu anayeleta uharibifu.+ 10  Jina la Yehova ni mnara wenye nguvu.+ Mwadilifu hukimbilia humo na kupewa ulinzi.+ 11  Vitu vyenye thamani vya tajiri ni mji wake wenye nguvu,+ navyo ni kama ukuta wa ulinzi katika mawazo yake.+ 12  Kabla ya kuanguka moyo wa mwanadamu huwa na kiburi,+ na kabla ya utukufu kuna unyenyekevu.+ 13  Yeyote anapojibu jambo kabla ya kulisikia,+ huo ni upumbavu na aibu kwake.+ 14  Roho ya mwanadamu inaweza kuvumilia ugonjwa wake;+ lakini ni nani anayeweza kuvumilia roho iliyopondeka?+ 15  Moyo wa mtu mwenye uelewaji hujipatia ujuzi,+ nalo sikio la wenye hekima hutafuta kupata ujuzi.+ 16  Zawadi ya mwanadamu itamfungulia nafasi kubwa,+ nayo itamwongoza hata mbele ya watu wakuu.+ 17  Mtu wa kwanza katika kesi yake ni mwadilifu;+ mwenzake huingia naye hakika humchunguza kwa undani.+ 18  Kura hutuliza hata magomvi,+ nayo huwatenganisha hata watu wenye nguvu.+ 19  Ndugu aliyekosewa ni mgumu kuliko mji wenye nguvu;+ na kuna magomvi yaliyo kama pingo la mnara wa makao.+ 20  Kutokana na matunda ya kinywa cha mtu, tumbo lake litashiba;+ atashiba hata mazao ya midomo yake.+ 21  Kifo na uzima viko katika nguvu za ulimi,+ naye anayeupenda atakula matunda yake.+ 22  Je, mtu amepata mke mwema?+ Amepata kitu chema,+ na mtu hupata nia njema kutoka kwa Yehova.+ 23  Maskini husema kwa kusihi,+ lakini tajiri hujibu kwa ukali.+ 24  Kuna rafiki wanaoelekea kuvunjana vipande-vipande,+ lakini yuko rafiki anayeshikamana na mtu kwa ukaribu zaidi kuliko ndugu.+

Maelezo ya Chini