Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 21:1-31

21  Moyo wa mfalme ni kama vijito vya maji mkononi mwa Yehova.+ Huugeuza kuelekea popote anapopenda.+  Kila njia ya mwanadamu imenyooka machoni pake mwenyewe,+ lakini Yehova anaipima mioyo.+  Kutenda uadilifu na hukumu kunampendeza Yehova kuliko dhabihu.+  Macho yenye majivuno na moyo wa kiburi,+ taa ya waovu, ni dhambi.+  Mipango ya mwenye bidii bila shaka huleta faida,+ lakini kila mtu anayetenda haraka-haraka bila shaka huuelekea uhitaji.+  Kupata hazina kwa ulimi wa uwongo ni pumzi inayopeperushwa,+ kwa wale wanaotafuta kifo.+  Uporaji wa waovu utawaondolea mbali,+ kwa maana wamekataa kufanya haki.+  Mwanadamu, naam, mgeni, ni mpotovu katika njia yake;+ lakini aliye safi ni mnyoofu katika utendaji wake.+  Ni afadhali kukaa pembeni mwa paa+ kuliko kukaa pamoja na mke mgomvi, ingawa ni katika nyumba moja.+ 10  Nafsi ya mwovu imetamani yaliyo mabaya;+ mwenzake hataonyeshwa kibali machoni pake.+ 11  Kwa kumtoza mwenye dhihaka, asiye na uzoefu huwa mwenye hekima;+ na kwa kumpa mtu mwenye hekima ufahamu, yeye hupata ujuzi.+ 12  Aliye Mwadilifu anaifikiria nyumba ya mwovu,+ akiwapindua waovu wapate msiba wao.+ 13  Yeyote anayeziba sikio lake asisikie kilio cha kulalamika cha mtu wa hali ya chini,+ yeye mwenyewe ataita wala hatajibiwa.+ 14  Zawadi inayotolewa katika siri hutuliza hasira;+ na rushwa kifuani+ hutuliza ghadhabu kali. 15  Mwadilifu hushangilia kufanya haki,+ lakini kitu cha kutisha huwapata wale wanaozoea kutenda mambo yenye kuumiza.+ 16  Mtu anayeiacha njia ya ufahamu,+ atapumzika katika kutaniko la wale wasiojiweza katika kifo.+ 17  Anayependa kujifurahisha atakuwa na uhitaji;+ anayependa divai na mafuta hatapata utajiri.+ 18  Mwovu ni fidia ya mwadilifu;+ naye anayetenda kwa hila huchukua mahali pa wanyoofu.+ 19  Ni afadhali kukaa nyikani kuliko kukaa pamoja na mke mgomvi pamoja na uchokozi.+ 20  Kuna hazina yenye kutamanika na mafuta katika makao ya mwenye hekima,+ lakini mtu aliye mjinga atazimeza.+ 21  Anayefuatilia uadilifu+ na fadhili zenye upendo atapata uzima, uadilifu na utukufu.+ 22  Mtu mwenye hekima amepanda hata jiji la wanaume wenye nguvu, ili apate kushusha nguvu za uhakika wa jiji hilo.+ 23  Anayelinda kinywa chake na ulimi wake anailinda nafsi yake isipate taabu.+ 24  Mtu mwenye kujigamba aliye na kimbelembele na mwenye kujidai, ndilo jina la mtu mwenye ghadhabu ya kimbelembele.+ 25  Tamaa yenyewe ya mvivu itamuua, kwa maana mikono yake imekataa kufanya kazi.+ 26  Ametamani kwa hamu siku nzima, lakini aliye mwadilifu anatoa wala hanyimi kamwe.+ 27  Dhabihu ya waovu ni chukizo.+ Na mtu anapoileta akiwa na mwenendo mpotovu+ ni zaidi. 28  Shahidi anayesema uwongo ataangamia,+ lakini mtu anayesikiliza atasema hata milele.+ 29  Mtu mwovu ameufanya uso wake kuwa mgumu,+ lakini mtu mnyoofu ndiye atakayefanya njia zake imara.+ 30  Hakuna hekima, wala utambuzi wowote, wala shauri lolote, katika kumpinga Yehova.+ 31  Farasi ni kitu kilichowekwa tayari kwa ajili ya siku ya pigano,+ lakini wokovu ni wa Yehova.+

Maelezo ya Chini