Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Våra läsare frågar

Finns Gud på någon särskild plats?

Finns Gud på någon särskild plats?

Inom olika religioner beskriver man Gud som ”allestädes närvarande”, vilket betyder att Gud skulle finnas överallt samtidigt. I ett uppslagsverk sägs det att Gud ”finns överallt och i allting”. (The New Catholic Encyclopedia) Och John Wesley, som grundade metodistkyrkan, skrev en predikan som han betitlade ”Om Gud som allestädes närvarande”. Där slog han fast att ”det inte finns någon rymd, vare sig inom eller utom skapelsens gräns, där Gud inte finns”.

Vad lär Bibeln om det här? Finns Gud överallt och existerar i himlen, på jorden och till och med i människor på samma gång?

Bibeln säger faktiskt att Gud har en särskild ”boning” – himlen. Kung Salomo bad en bön där han sade: ”Må du då lyssna i himlen, din fast grundade boning.” (1 Kungaboken 8:43) När Jesus Kristus lärde sina efterföljare hur de skulle be sade han att de skulle rikta sina böner till ”vår Fader i himlarna”. (Matteus 6:9) När Jesus hade uppstått från döden kom han ”in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds person”, sägs det i Bibeln. (Hebréerna 9:24)

De här verserna säger tydligt att Jehova Gud har sin boning endast i himlen, inte överallt. Men ”himlen” eller ”himlarna” som nämns ovan syftar inte på jordens atmosfär eller yttre rymden. De fysiska himlarna kan inte rymma universums Skapare. (1 Kungaboken 8:27) Bibeln berättar för oss att ”Gud är en Ande”. (Johannes 4:24) Han finns i andevärlden, de andliga himlarna, i en sfär som är helt oberoende av det fysiska universum. (1 Korinthierna 15:44)

Men hur ska man förstå sådana bibelverser som tycks säga att Gud finns överallt? I till exempel Psalm 139:7–10 säger David om Gud: ”Vart skulle jag kunna gå för din ande, vart skulle jag kunna fly för ditt ansikte? Steg jag upp till himlen, skulle du vara där, bredde jag ut min bädd i Sheol, se, du skulle vara där. Tog jag morgonrodnadens vingar, hade jag min boning i det mest avlägsna hav, skulle din hand leda mig också där.” Handlar de här verserna om att Gud i själva verket finns överallt och i allting som David nämner?

Lägg märke till Davids första fråga: ”Vart skulle jag kunna gå för din ande?” * Med hjälp av sin heliga ande kan Gud se allting och utöva sin makt överallt, utan att bokstavligen behöva ta sig dit eller uppehålla sig där. Vi kan illustrera det: På senare år har vetenskapsmän kunnat undersöka ytskiktet på planeten Mars, miljontals kilometer från jorden. Hur då? Inte genom att åka till Mars, utan genom att studera bilder och annan information som överförs till jorden från sonder som har placerats på Mars yta.

På samma sätt behöver inte Gud vara personligen närvarande för att kunna uppfatta vad som händer vid varje given tidpunkt var som helst i universum. Guds ord säger: ”Det finns inte någon skapelse som är osynlig för honom.” (Hebréerna 4:13) Guds verksamma kraft, hans heliga ande, kan nå överallt. Det innebär att Gud kan se allt och kan genomföra sin vilja från en viss bestämd plats, hans ”heliga boning” i himlen. (5 Moseboken 26:15)

^ § 8 Det hebreiska ord som här översätts med ”ande” syftar på Guds verksamma kraft, den kraft som Gud använder för att genomföra sin vilja.