Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Han kommer ihåg att vi är stoft”

”Han kommer ihåg att vi är stoft”

 Lär känna Gud

”Han kommer ihåg att vi är stoft”

”JAG trodde inte att Jehova kunde förlåta mig helt och fullt, och jag tänkte att jag skulle få bära på den här bördan resten av livet.” Så skrev en kristen kvinna om misstag hon gjort tidigare i livet. Ett dåligt samvete kan verkligen vara en tung börda. Men Bibeln innehåller tröstande ord som kan göra livet lättare för dem som har syndat och ångrar sig. Vi ska se vad kung David säger i Psalm 103:8–14.

David visste att ”Jehova är barmhärtig ... Han klandrar oss inte ständigt.” (Vers 8–10) Så fort Gud har en grund att förlåta så gör han det fullständigt och av hela sitt hjärta. David var en uttrycksfull poet och använde tre bildspråk för att illustrera hur oerhört barmhärtig Gud är mot oss.

”Så hög som himlen är över jorden, så överväldigande är hans kärleksfulla omtanke mot dem som fruktar honom.” (Vers 11) När vi ser upp mot natthimlen kan vi inte greppa de stora avstånden mellan stjärnorna och jorden. David hjälper oss att förstå vidden av Jehovas barmhärtighet, som är en aspekt av hans lojala kärlek. Gud är barmhärtig mot ”dem som fruktar honom”, dvs. alla som har en ”ödmjuk och innerlig vördnad för hans myndighet”, säger en kännare.

”Så långt som soluppgången är från solnedgången, så långt från oss avlägsnar han våra överträdelser.” (Vers 12) Andra översättningar säger ”så långt som öster är från väster”. Hur långt är det? Så långt man över huvud taget kan tänka sig. I ett bibliskt uppslagsverk sägs det: ”Flyg så långt fantasins vingar bär dig, och för varje vingslag du tar i riktning mot öster, desto längre bort från väster kommer du.” David säger att när Jehova förlåter våra synder så avlägsnar han dem så långt bort vi kan föreställa oss.

”Som en far visar barmhärtighet mot sina söner, så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom.” (Vers 13) David hade själv barn, så han visste hur en kärleksfull far känner det. En far som älskar sina barn visar omtanke mot dem, särskilt när de har det svårt. David försäkrar att vår kärleksfulle himmelske far visar barmhärtighet mot sina barn här på jorden, särskilt när de har ett ”förkrossat och bedrövat hjärta” på grund av att de har syndat. (Psalm 51:17)

Efter de här tre jämförelserna visar David varför Jehova är barmhärtig mot ofullkomliga människor: ”Han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” (Psalm 103:14) Jehova vet att vi är skapade av stoft och har svagheter och begränsningar. Han tar hänsyn till vår syndfulla natur och är ”redo att förlåta” – så länge vi visar uppriktig ånger. (Psalm 86:5)

Känner du dig rörd av det David skriver om Jehovas barmhärtighet? Den kvinna som citerades i inledningen undersökte vad Bibeln säger om Guds villighet att förlåta, och hon berättar: ”Nu har jag verkligen kommit närmare Jehova, och bördan har lättat från mina axlar.” * Varför inte ta reda på mer om Guds barmhärtighet och hur den kan påverka dig? Du kanske också kan få uppleva hur en börda lyfts från dina axlar.

Förslag till bibelläsning i augusti:

Psalm 87–118

[Fotnot]

^ § 7 Mer upplysningar finns i kapitel 26, ”En Gud som är ’redo att förlåta’”, i boken Närma dig Jehova, utgiven av Jehovas vittnen.

[Infälld text på sidan 13]

”Nu har jag verkligen kommit närmare Jehova, och bördan har lättat.”