Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur vet man vad som är sann religion?

Hur vet man vad som är sann religion?

 Lär dig mer från Bibeln

Hur vet man vad som är sann religion?

Den här artikeln tar upp olika frågor som du kanske har undrat över någon gång och visar vad Bibeln säger. Jehovas vittnen hjälper dig gärna att hitta svaren i din egen bibel.

1. Finns det bara en sann religion?

Jesus lärde ut en enda lära till sina efterföljare, den sanna religionen. Den kan liknas vid en väg som leder till liv. Jesus kommenterade den vägen och sade: ”Få är de som finner den.” (Matteus 7:14) Gud godkänner bara tillbedjan som grundar sig på sanningen i hans eget ord, Bibeln. Alla sanna tillbedjare är förenade i ”en enda tro”. (Läs Efesierna 4:4, 5; Johannes 4:23, 24; 14:6.)

2. Varför finns det så många olika kristna samfund?

Falska profeter har fördärvat kristendomen och har utnyttjat den för sina egna själviska syften. Som Jesus förutsade utger de sig för att vara hans ”får”, men i själva verket är de hungriga vargar. (Matteus 7:13–15, 21, 23) I synnerhet efter att Jesu apostlar hade dött började falsk kristendom utvecklas i olika riktningar. (Läs Apostlagärningarna 20:29, 30.)

3. Vad utmärker sann religion?

Sanna kristna tror att Bibeln är Guds ord. De försöker uppriktigt leva efter Bibelns principer. Sann religion grundar sig inte på människors uppfattningar. (Matteus 15:7–9) Om man verkligen är kristen lär man inte ut en sak och gör en annan. (Läs Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.)

Den sanna religionen ärar Guds namn, Jehova. Jesus gjorde sin Faders namn känt. Han hjälpte människor att lära känna Gud och lärde dem att be att Guds namn ska bli helgat. (Matteus 6:9) Känner du till någon kristen grupp som använder Guds namn? (Läs Johannes 17:26; Romarna 10:13, 14.)

 4. Hur kan man veta vilka som är sanna kristna?

De som är kristna predikar om Guds rike. Gud gav Jesus i uppdrag att predika om kungariket, som är mänsklighetens enda hopp. Jesus fortsatte att undervisa om Guds rike ända fram till sin dödsdag. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Han uppmanade sina efterföljare att predika om det. Vilken kristen församling eller organisation tror du någon tillhör om hon eller han börjar tala med dig om Guds rike? (Läs Matteus 10:7; 24:14.)

Jesu efterföljare är ingen del av den här onda världen. De blandar sig inte i politik eller konflikter i samhället. (Johannes 17:16) De tar avstånd från världens obibliska sedvänjor och attityder. (Läs Jakob 1:27; 4:4.)

5. Vad är kristendomens främsta kännetecken?

Sanna kristna visar djup kärlek till varandra. Bibeln lär dem att respektera människor ur alla etniska grupper. Falsk religion har ofta gett sitt stöd åt krigen i världen, men sanna tillbedjare vägrar göra det. (Mika 4:1–4) I stället är de osjälviska och ger av sin tid och sina krafter för att hjälpa och uppmuntra andra. (Läs Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20, 21.)

Vilken religiös grupp grundar alla sina läror på Bibeln, ärar Guds namn och predikar att Guds rike är mänsklighetens enda hopp? Vilka kristna ger bevis på broderlig kärlek och vägrar gå ut i krig? Många skulle svara Jehovas vittnen. (1 Johannes 3:10–12)

Mer information finns i kapitel 15 i boken Vad lär Bibeln?, som ges ut av Jehovas vittnen.

[Bild på sidan 16]

”Offentligt bekänner de att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom.” (Titus 1:16)