Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ska man verkligen undervisa sina barn om Gud?

Ska man verkligen undervisa sina barn om Gud?

 Ska man verkligen undervisa sina barn om Gud?

”Vi har religion nog för att få oss att hata, men inte nog för att få oss att älska varandra.” – JONATHAN SWIFT, BRITTISK FÖRFATTARE

SWIFT uttryckte den här tanken redan på 1700-talet, och många i dag håller med honom. En del tycker rentav att föräldrar inte borde ha rätt att undervisa sina barn om Gud. De menar att det är till nackdel för barnen att växa upp i ett religiöst hem.

Vad tycker du om följande synpunkter? Vad verkar förnuftigt?

● Föräldrar ska inte ha rätt att prata med sina barn om Gud.

● Föräldrar ska vänta tills barnen har vuxit upp innan de resonerar med dem om religiösa frågor.

● När barnen är små kan föräldrarna förmedla sin egen syn på Gud. Men i takt med att barnen blir äldre är det viktigt att föräldrarna stimulerar dem att själva tänka på andliga frågor.

● Barnen måste ha samma uppfattningar om Gud som sina föräldrar och får inte ifrågasätta deras tro.

Kan barn ta skada av religion?

Ingen förälder vill göra något som är till skada för sitt barn. Men har de som vill hindra barn från att få undervisning om Gud fakta på sin sida? Forskare har i flera decennier undersökt vilken effekt föräldrarnas religiösa övertygelser kan ha på ett barn. Vad har de kommit fram till?

Forskare har dragit slutsatsen att religion snarare kan ha en positiv effekt på barns utveckling än en negativ. I en rapport som publicerades 2008 i tidskriften Social Science Research * sades det: ”Religion har visat sig stärka bandet mellan föräldrar och barn, både när det gäller mamman och pappan.” Det sades också: ”Religion och andlighet verkar vara en betydelsefull del av många barns liv och är viktigt för relationerna i familjen.” Lägg märke till hur mycket det påminner om Jesu ord: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3)

Vad kan man säga om tanken att man inte ska resonera med barn om Gud och religion förrän de har vuxit upp? Då bortser man från ett enkelt faktum: Ett barns sinne är som en tom hink som snart kommer att fyllas. Föräldrar har ett val – antingen fyller de ”hinken” hemma med moraliska principer och värderingar som de tycker är viktiga eller så låter de störtfloden av idéer och uppfattningar utanför hemmet fylla barnets sinne och hjärta.

Vad är hemligheten?

Precis som Jonathan Swift antydde har religion lockat fram några av de sämsta egenskaperna hos människor, som trångsynthet och hat. Hur kan föräldrar undvika det och i stället ge sina barn en övertygelse som hjälper dem att älska sina medmänniskor?

Hemligheten ligger i svaren på de här tre frågorna: 1) Vad behöver barnen lära sig? 2) Vem ska undervisa dem? 3) Vilka metoder fungerar bäst?

[Fotnot]

^ § 11 Den här rapporten grundar sig på information från över 21 000 barn i USA, samt deras föräldrar och lärare.