Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vem bör undervisa dina barn?

Vem bör undervisa dina barn?

 Vem bör undervisa dina barn?

”En lärjunge står inte över läraren, men var och en som är fullkomligt undervisad skall vara lik sin lärare.” (LUKAS 6:40)

VISSA föräldrar drar sig för att prata med sina barn om Gud. De kanske tycker att de inte har tillräcklig utbildning eller inte vet tillräckligt mycket om religion. Och det gör att de hellre överlåter den här viktiga uppgiften åt någon annan.

Men vem är egentligen bäst lämpad att undervisa barnen om religion och ge dem moraliska principer? Vi ska se vad Bibeln säger om det här och jämföra det med vad forskare har kommit fram till.

Vilken uppgift har pappan?

Vad Bibeln lär: ”Fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.” (Efesierna 6:4, ”Bibel 2000”)

Forskarnas slutsatser: Vilken nytta har en pappa av att själv ha en religiös övertygelse? I en studie som publicerades 2009 vid Ball State University sades det: ”Engagemang i en religiös gemenskap kan hjälpa män att bli bättre pappor.  Religion ger individer trygghet och social kontroll, men även läror och riktlinjer för hur man ska leva sitt liv.” (Fathers’ Religious Involvement and Early Childhood Behavior)

Bibeln betonar vilken viktig uppgift pappan har i att fostra och vägleda sina barn. (Ordspråksboken 4:1; Kolosserna 3:21; Hebréerna 12:9) Men är Bibelns råd fortfarande aktuella? År 2009 publicerade University of Florida en studie om vilket inflytande pappor har på sina barn. Forskarna konstaterade att när pappor var delaktiga i barnens fostran blev barnen ofta mer empatiska och fick bättre självkänsla. Det hade en positiv effekt på pojkarnas uppförande och flickornas psykiska hälsa. Det Bibeln lär är alltså fortfarande aktuellt.

Hur viktig är mammans roll?

Vad Bibeln lär: ”Överge inte din mors lag.” (Ordspråksboken 1:8)

Forskarnas slutsatser: Så här sägs det i Handbook of Child Psychology, som gavs ut 2006: ”I genomsnitt ägnar mammor mellan 65 och 80 procent mer tid än pappor på tu man hand med barnen när de är små, och statistiken ser likadan ut i många länder.” Eftersom mamman har så mycket kontakt med barnen har hennes ord, handlingar och åsikter stor inverkan på deras utveckling.

När föräldrarna hjälps åt för att lära sina barn sanningen om Gud ger de barnen åtminstone två värdefulla gåvor. De ger barnen möjlighet att utveckla en nära vänskap med sin himmelske far – en vänskap som de har nytta av hela livet. Och de ger barnen möjlighet att se hur en man och hustru samarbetar för att nå viktiga mål. (Kolosserna 3:18–20) Visserligen kanske andra kan hjälpa en familj med deras barn, men det är föräldrarna som har ansvaret att undervisa barnen om Gud och förklara hur Gud vill att en familj ska fungera.

Men hur kan föräldrar undervisa sina barn? Vilka metoder fungerar bäst?