Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur man kan undervisa om Gud – Vad fungerar bäst?

Hur man kan undervisa om Gud – Vad fungerar bäst?

 Hur man kan undervisa om Gud – Vad fungerar bäst?

”Dessa ord som jag ger dig befallning om i dag skall vara i ditt hjärta. Du skall inskärpa dem hos dina söner och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 MOSEBOKEN 6:6, 7)

IBLAND kan föräldrar känna sig helt slut av ansvaret att fostra sina barn. Och mängden av tips och råd i ämnet kan göra dem ännu mer utmattade. Böcker, tidskrifter och sidor på nätet erbjuder en uppsjö av råd som ofta är motstridiga. Dessutom är släktingar och vänner ofta snabba att komma med förslag.

Men Bibeln ger inte bara föräldrar bra och praktisk information om vad man kan lära sina barn, utan också om hur man kan göra det. Som bibelcitatet här ovan visar behöver föräldrar skapa möjligheter att prata med sina barn om Gud varje dag. Vi ska se närmare på fyra förslag som grundar sig på Bibeln. De här förslagen har varit till hjälp för tusentals föräldrar som vill undervisa sina barn om Gud.

1. Ta hjälp av naturen. Paulus skrev att Guds ”osynliga egenskaper ses ... tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”. (Romarna 1:20) Det är viktigt att föräldrar hjälper sina barn att se Gud som en verklig person. De kan göra det genom att lära barnen att uppskatta Guds skaparverk och samtidigt hjälpa dem att upptäcka olika sidor av Guds personlighet.

Jesus gjorde på samma sätt när han undervisade sina lärjungar. Han sade till exempel: ”Ge uppmärksamt akt på himlens fåglar, eftersom de inte sår ut säd eller skördar eller samlar in i förrådshus; ändå ger er himmelske Fader mat åt dem. Är ni inte värda mer än de?” (Matteus 6:26) Jesus betonade Jehovas kärlek och omtänksamhet. Men han gjorde något mer. Han hjälpte sina lärjungar att fundera på hur Gud har visat de egenskaperna mot oss människor.

Den vise kung Salomo tog myror som ett exempel på något som Gud har skapat och gett instinktiv vishet. Han drog en viktig lärdom: ”Gå till myran, du late; se hur hon  gör och bli vis. Fast hon inte har någon befälhavare, förman eller härskare, bereder hon om sommaren sin föda; hon har under skörden samlat sina matförråd.” (Ordspråksboken 6:6–8) Det här var ett bra sätt att betona hur viktigt det är att vi sätter upp mål och använder de förmågor Gud har gett oss för att nå dem.

Föräldrar kan efterlikna både Jesus och Salomo när de undervisar sina barn: 1) Fråga barnen vilka växter och djur som de är nyfikna på. 2) Ta reda på mer om dem. 3) Hjälp sedan barnen att dra slutsatser om Gud.

2. Efterlikna hur Jesus behandlade dem han undervisade. Till skillnad från alla andra människor hade Jesus alltid något vist att säga. Ändå ställde han ofta frågor. Han var uppriktigt intresserad av dem han undervisade och ville veta hur de tänkte och kände. (Matteus 17:24, 25; Markus 8:27–29) På samma sätt finns det mycket som föräldrar vill lära sina barn. Och för att lyckas behöver de efterlikna Jesus och uppmuntra barnen att fritt uttrycka sina tankar och känslor.

Hur gör man om barnen visar negativa tendenser eller har svårt att lära sig något viktigt? Tänk på hur Jesus hanterade apostlarna. Ibland var apostlarna mycket irriterade på varandra, och de hade svårt att lära sig att vara ödmjuka. Ändå fortsatte Jesus att vara tålmodig och betona hur viktigt det är att vara ödmjuk. (Markus 9:33, 34; Lukas 9:46–48; 22:24, 25) Föräldrar som efterliknar Jesus är tålmodiga när de tillrättavisar sina barn, och de fortsätter ge barnen samma påminnelser tills de helt har förstått och tagit till sig dem. *

3. Föregå med gott exempel. Föräldrar kan ha nytta av Paulus råd till de kristna i Rom. Han skrev till dem: ”Är det då så att du som undervisar en annan inte undervisar dig själv? Du som predikar: ’Stjäl inte’, stjäl du?” (Romarna 2:21)

Det ligger mycket i de orden, eftersom barn ofta påverkas mer av vad föräldrarna gör än vad de säger. Barn till föräldrar som lever som de lär kommer förmodligen att ha lättare att lyssna på sina föräldrar.

4. Börja tidigt. Paulus missionärskamrat Timoteus hade gott rykte i trakten där han bodde. (Apostlagärningarna 16:1, 2) En anledning var att han hade fått lära sig ”de heliga skrifterna” redan från sin ”tidiga barndom”. Timoteus mamma och mormor läste inte bara Skrifterna för honom utan lärde honom att dra slutsatser med hjälp av sanningarna i dem. (2 Timoteus 1:5; 3:14, 15)

Vad finns det för hjälpmedel?

Jehovas vittnen har gett ut flera böcker som särskilt riktar sig till föräldrar som vill undervisa sina barn om Gud. Några har skrivits just med tanke på mindre barn. Andra är tänkta att hjälpa föräldrarna att fortsätta ha en god kommunikation med sina tonåringar. *

Innan föräldrar kan undervisa sina barn om Gud måste de veta hur de ska svara på flera svåra frågor som barnen kan ställa. Hur skulle du till exempel svara på: Varför tillåter Gud lidandet? Varför har Gud skapat jorden och människorna? Vad har hänt med dem som har dött? Jehovas vittnen hjälper dig gärna att ta reda på det så att du och din familj kan lära känna Gud och dras närmare honom. (Jakob 4:8)

[Fotnoter]

^ § 10 Det hebreiska ord som översätts med ”inskärpa” i 5 Moseboken 6:7 innehåller tanken på att upprepa något ofta.

^ § 15 Om man har mindre barn kan man använda sig av boken Vi lär av den store läraren, som tar upp vad Jesus undervisade om, eller Min bok med bibliska berättelser, som är lättläst och innehåller flera välkända berättelser ur Bibeln. Föräldrar och ungdomar kan ta hjälp av böckerna Ungdomar frågar – svar som fungerar, band 1 och 2.