Hebréerbrevet 4:1–16

4  Därför, eftersom löftet att komma in i hans vila fortfarande gäller, måste vi vara på vår vakt* så att ingen av oss går miste om det.+  För vi har också fått de goda nyheterna förkunnade för oss,+ precis som våra förfäder. Men de fick ingen nytta av ordet som de hörde, eftersom de inte var förenade i tro med dem som var lydiga.  Men vi som har tro får komma in i Guds vila.* Beträffande våra förfäder sa Gud: ”I min vrede svor jag en ed: ’De ska inte få komma in i min vila’”,+ trots att han var färdig med sitt verk och själv har vilat ända sedan världens grundläggning.+  För på ett ställe har han sagt om den sjunde dagen: ”På den sjunde dagen vilade Gud från allt sitt arbete.”+  Och här säger han alltså: ”De ska inte få komma in i min vila.”+  Så de som först fick höra de goda nyheterna var olydiga och kom inte in i hans vila.+ Men det är fortfarande möjligt för några att göra det.  Därför anger han återigen en bestämd dag genom att långt senare säga ”i dag”, nämligen i Davids psalm, som redan citerats: ”Om ni ändå ville lyssna till hans röst i dag och inte vara hårdhjärtade.”+  För om Josua+ hade fört dem till en viloplats skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag.  Alltså återstår det en sabbatsvila för Guds folk.+ 10  För den som har kommit in i Guds vila får själv vila från sina gärningar, precis som Gud har vilat från sina.+ 11  Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen faller in i samma syndiga levnadsmönster.+ 12  För Guds ord är levande och utvecklar stor kraft,+ och det är skarpare än något tveeggat svärd.+ Det tränger så långt in att det skiljer själ* och ande,* leder och märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter. 13  Det finns ingen skapelse som är dold för honom.+ Allt ligger naket och blottat inför ögonen på honom som vi ska stå till svars inför.+ 14  Eftersom vi har en stor överstepräst som har trätt in i himlarna, Jesus, Guds son,+ så låt oss fortsätta förkunna vår tro på honom.+ 15  Vi har ju inte en överstepräst som inte kan sätta sig in i våra svagheter,+ utan en som har blivit prövad på alla sätt precis som vi, men utan att synda.+ 16  Låt oss därför gå fram till den generösa omtankens tron med fritt och öppet tal,+ så att vi kan få barmhärtighet och generös omtanke när vi behöver hjälp.

Fotnoter

Ordagrant ”känna fruktan”.
Eller ”får vila tillsammans med Gud”.

Studienoter

Media