Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad behöver barnen lära sig?

Vad behöver barnen lära sig?

 Vad behöver barnen lära sig?

”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” (2 TIMOTEUS 3:16, Bibel 2000)

BARN behöver få lära sig sanningen om Gud. Var kan de finna den? I den mest respekterade religiösa boken i världen – Bibeln.

Bibeln är som ett brev från en far. I det här brevet visar Gud vad han har för personlighet och ger moralisk vägledning till alla sina barn, både unga och gamla. Vi ska se närmare på några av de läror som finns i Bibeln och vilka slutsatser även små barn kan dra av dem.

Vad vill Gud att vi ska känna till om honom?

Vad Bibeln lär: ”Du, vars namn är Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.” (Psalm 83:18)

Slutsats: Gud är inte en opersonlig kraft. Han är verklig, och han har en personlighet och ett egennamn.

Vad Bibeln lär: ”Jehova utforskar alla hjärtan, och varje benägenhet hos tankarna urskiljer han. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig.” (1 Krönikeboken 28:9)

Slutsats: Jehova bryr sig om oss alla, även små barn. (Psalm 10:14; 146:9) Han vill att vi ska lära känna honom.

Vad Bibeln lär: ”Faderlösa får ni inte behandla illa. Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop.” (2 Moseboken 22:22–24, ”Bibel 2000”)

Slutsats: Jehova lyssnar även när små barn ber till honom. Vi kan prata med Gud ofta och berätta om våra innersta tankar och känslor.

Vad Bibeln lär: ”Gång på gång satte de Gud på prov, ja, de vållade Israels Helige smärta.” (Psalm 78:41)

Slutsats: Vi måste tänka oss för innan vi säger eller gör något, eftersom våra ord och handlingar påverkar Jehovas känslor.

 Hur ska vi behandla människor av annan ras eller bakgrund?

Vad Bibeln lär: ”Jag inser i sanning att Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör.” (Apostlagärningarna 10:34, 35)

Slutsats: Eftersom Gud ”tar emot” människor oavsett deras bakgrund, bör vi inte diskriminera andra på grund av att de ser annorlunda ut eller har en annan hudfärg.

Vad Bibeln lär: ”Ni skall ... alltid vara beredda att komma med ett försvar inför var och en som av er kräver ett skäl för det hopp som är i er, men ni skall göra det med mildhet och djup respekt.” (1 Petrus 3:15)

Slutsats: När vi pratar om religion med andra kan vi uttrycka våra åsikter med övertygelse, men vi måste göra det på ett vänligt sätt. Och vi måste vara respektfulla mot dem som har en annan tro.

Hur ska vi behandla familjemedlemmar?

Vad Bibeln lär: ”Barn, var lydiga mot era föräldrar i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.” (Kolosserna 3:20)

Slutsats: Barn som är lydiga visar att de älskar sina föräldrar och vill göra Gud glad.

Vad Bibeln lär: ”Fortsätt att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra, om någon har orsak till klagomål mot en annan. Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra.” (Kolosserna 3:13)

Slutsats: Andra, även familjemedlemmar, kommer att göra oss besvikna ibland. Men om vi vill att Gud ska förlåta oss måste vi lära oss att förlåta andra. (Matteus 6:14, 15)

 Varför ska vi vara ärliga och vänliga?

Vad Bibeln lär: ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa.” (Efesierna 4:25, ”Bibel 2000”)

Slutsats: När vi talar sanning efterliknar vi Gud och gör honom glad. Men om vi lägger oss till med vanan att ljuga blir vi som Guds fiende, Djävulen, som är ”lögnens fader”. (Johannes 8:44; Titus 1:2)

Vad Bibeln lär: ”Behandla andra som ni vill att de ska behandla er.” (Matteus 7:12, ”Contemporary English Version”)

Slutsats: Vi måste ta hänsyn till både våra familjemedlemmars och andras känslor, åsikter och behov. När vi visar ”medkänsla” är det mer troligt att andra behandlar oss vänligt. (1 Petrus 3:8; Lukas 6:38)

De exempel vi har nämnt visar att Bibeln kan hjälpa barn att bli uppskattande, respektfulla och medkännande när de växer upp. Men vem bör undervisa barn i sådana här frågor?