Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Čo dokáže pozitívny postoj?

Čo dokáže pozitívny postoj?

Čo má podľa vás najväčší vplyv na vaše šťastie?

 • okolnosti

 • gény

 • postoj

NIEKTORÍ ľudia by povedali, že sú to okolnosti, a možno si vravia: Bol by som šťastný...

 • keby som mal viac peňazí,

 • keby som mal pekné manželstvo,

 • keby som mal lepšie zdravie.

V skutočnosti však má na naše šťastie oveľa väčší vplyv náš postoj než okolnosti či gény. A to je dobrá správa, pretože na rozdiel od okolností či génov — na ktoré máme len malý vplyv, prípadne nemáme žiaden — svoj postoj môžeme zmeniť.

„DOBRÝ LIEK“

Jedno biblické príslovie hovorí: „Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti.“ (Príslovia 17:22, Evanjelický preklad) Inými slovami, na postoji naozaj záleží. Náš postoj môže rozhodnúť, či dosiahneme svoj cieľ alebo sa vzdáme. A keď dôjde k nejakej tragédii, náš postoj rozhodne, či sa prejavia tie najlepšie stránky našej osobnosti alebo, naopak, tie najhoršie.

Niektorí však o tejto myšlienke pochybujú a uvažujú:

 • „Prečo skrývať svoje problémy za masku optimizmu?“

 • „Ani ten najpozitívnejší postoj nezmení moju situáciu.“

 • „Radšej chcem stáť nohami pevne na zemi ako mať hlavu v oblakoch.“

Hoci takéto vyjadrenia môžu znieť logicky, osvojiť si pozitívny postoj má predsa svoje výhody. Zamyslime sa nad nasledujúcimi modelovými situáciami.

 Alex Braňo pracujú v rovnakej firme a každý má na starosti iný projekt. Po dokončení projektu im nadriadený obom poukáže na závažné nedostatky.

 • Alex: „Tak veľmi som sa snažil, aby som to urobil čo najlepšie, a aj tak to nestačilo! Túto prácu asi nikdy nezvládnem. Je jedno, ako veľmi sa snažím, nikdy to nie je dosť dobré. Tak načo sa vôbec snažiť?“

 • Braňo: „Môj šéf sa pochvalne vyjadril o veciach, ktoré sa mu na mojej práci páčili, ale urobil som aj niekoľko vážnych chýb. Naučil som sa veľa užitočných vecí, ktoré mi nabudúce pomôžu dosiahnuť lepší výsledok.“

ČO BY STE POVEDALI?

 • Ktorý z nich bude o šesť mesiacov kvalitnejším zamestnancom?

 • Ak by ste boli zamestnávateľom, ktorého z týchto dvoch mužov by ste radšej prijali alebo si udržali?

 • Keď zažijete sklamanie, ktorému z týchto mužov sa viac podobáte?

Alena Barbora bojujú s pocitmi osamelosti. Každá z nich sa však so svojimi pocitmi vyrovnáva inak.

 • Alena sa zaoberá hlavne sama sebou. Neurobí nič pre druhých, pokiaľ oni najskôr neurobia niečo pre ňu. Hovorí si: „Načo plytvať časom na ľudí, z ktorých nič nemám?“

 • Barbora sa veľmi usiluje byť k ľuďom láskavá a pomáhať im, či už si to vážia, alebo nie. Riadi sa Zlatým pravidlom, čiže správa sa k iným tak, ako by chcela, aby sa oni správali k nej. (Lukáš 6:31) Barboru teší už to, že môže niečo urobiť pre druhých.

ČO BY STE POVEDALI?

 • Ktorá z týchto dvoch žien by bola lepšou priateľkou?

 • Ktorá z nich má lepšie vzťahy s inými?

 • Ak aj vy občas bojujete s osamelosťou, prejavujete sa viac ako Alena alebo ako Barbora?

Pravdepodobne poznáte niekoho, kto reaguje podobne ako Braňo a Barbora. Možno máte pocit, že by ste aj vy reagovali rovnako. Ak je to tak, nepochybne chápete, čo dokáže pozitívny postoj. No čo ak sa váš postoj podobá viac Alexovmu a Aleninmu? Pouvažujte o troch biblických zásadách, ktoré mnohým pomohli osvojiť si pozitívnejší pohľad na náročné stránky života.

 1. NEPODDÁVAJTE SA PESIMIZMU

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Stratil si odvahu v deň tiesne? Tvojej sily bude málo.“ (Príslovia 24:10)

ČO Z TOHO VYPLÝVA: Negatívne zmýšľanie z vás vysaje energiu, ktorú potrebujete na to, aby ste svoju situáciu zlepšili alebo aspoň zvládli.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA: Juliza ani zďaleka nemala šťastné detstvo. Jej otec bol alkoholik, mali málo peňazí a často sa sťahovali. Spočiatku Juliza vnímala svoj život pesimisticky. No zmenilo sa to. Čo jej pomohlo? Rozpráva: „Ešte skôr než moji rodičia vyriešili svoje problémy, mi Biblia pomohla zmeniť pohľad na život. A myšlienky z Biblie mi dodnes pomáhajú, aby som opäť neprepadla pesimizmu. Keď sa teraz niekto zachová nepekne, snažím sa pochopiť, prečo sa tak správa.“

Juliza sa presvedčila, že Biblia obsahuje užitočné rady. Aj vám môžu pomôcť vyrovnať sa s negatívnymi okolnosťami. Slová z Biblie nás napríklad podnecujú „obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania“. (Efezanom 4:23, Katolícky preklad)

Ako je zrejmé z uvedeného verša, svoj pohľad na život môžete zmeniť. Svoje zmýšľanie môžete „premeniť“. Je to však neustály proces. Preto sa v tomto verši píše, že sa máme „obnovovať“.

2. ZAMERIAVAJTE SA NA POZITÍVNE VECI

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné hody.“ (Príslovia 15:15, Slovenský ekumenický preklad)

ČO Z TOHO VYPLÝVA: Ak všetko vidíte negatívne, budete „utrápený“ a každý deň sa vám bude zdať zlý, pochmúrny. Ale ak sa zameriate na pozitívne veci, budete mať „radostné srdce“ a budete pociťovať radosť. Rozhodnutie je na vás.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA: Janko je po niekoľkých operáciách nádoru na mozgu a má vážne fyzické obmedzenia, ktoré ovplyvňujú jeho pohybové schopnosti a reč. Hovoril si, že už nikdy nebude môcť dosiahnuť svoje ciele, a celé roky ho to skľučovalo. Potom sa to zmenilo. Janko rozpráva: „Prestal som sa zaoberať tým, čo nemôžem robiť, a naučil som sa zamestnávať svoju myseľ pozitívnymi vecami.“

Ako to Janko robí? Napríklad tak, že si číta Bibliu. Hovorí: „Pomáha mi to zameriavať sa na pozitívne myšlienky. Svoje dlhodobé ciele som nezavrhol úplne, ale zameriavam sa na menšie ciele, ktoré dokážem dosiahnuť už teraz. Keď sa mi v mysli vynoria negatívne myšlienky, hneď začnem uvažovať, koľko dôvodov mám na to, aby som bol šťastný.“

Aj vy môžete tak ako Janko bojovať proti negatívnym myšlienkam a nahradiť ich niečím pozitívnym. Ak na vás doliehajú negatívne okolnosti — napríklad zdravotné ťažkosti tak ako na Janka —, položte si otázky: Je moja situácia naozaj beznádejná? Dostal som sa do slepej uličky alebo je to len prekážka na ceste? Naučte sa držať negatívne myšlienky pod kontrolou tým, že sa zameriate na niečo povzbudzujúce.

 3. ROBTE NIEČO PRE DRUHÝCH

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ (Skutky 20:35)

ČO Z TOHO VYPLÝVA: Nezištné dávanie prináša hlboké uspokojenie. Prečo? Lebo sme neboli vytvorení tak, aby sme sa zaujímali iba o seba. (Filipanom 2:3, 4; 1. Jána 4:11) Radosť z dávania nám môže veľmi pomôcť, keď sa vyrovnávame s negatívnymi životnými okolnosťami.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA: Josué má rázštep chrbtice, čo je vážna vrodená chyba. Často ho ochromuje bolesť. Napriek tomu sa teší z produktívneho života, lebo pomáha iným. Hovorí: „Netrápim sa tým, čo nedokážem robiť, ale radšej premýšľam, ako by som mohol druhým prakticky pomôcť s bežnými vecami. Nachádzam rôzne spôsoby, ako robiť niečo pre iných, a to napĺňa môj život šťastím.“

ČO MÔŽETE ROBIŤ

Hľadajte príležitosti urobiť niečo pre druhých. Môžete napríklad pripraviť jedlo pre niekoho, kto je chorý? Poznáte niekoho v pokročilom veku, kto potrebuje pomôcť s domácimi prácami?

Venujte pozornosť svojim postojom podobne, akoby ste sa starali o záhradku. Vytrhávajte jedovatú burinu v podobe pesimizmu a negatívneho zmýšľania. Rozsievajte semienka optimizmu, ktorý má reálne základy, a dodávajte im živiny v podobe skutkov, vďaka ktorým môžu vzísť pozitívne emócie. Tak zožnete úrodu, ktorá obohatí váš život. A sami zažijete, čo dokáže pozitívny postoj.

V záujme zdravia sa niektorí naučili odmietať určité jedlá; môžete urobiť to isté v prípade negatívnych postojov