Filipanom 2:1–30

  • Kresťanská pokora (1 – 4)

  • Kristova pokora a jeho vyvýšenie (5 – 11)

  • „Pracujte na svojej záchrane“ (12 – 18)

    • Žiariť ako svetlo vo svete (15)

  • Plány vyslať Timoteja a Epafrodita (19 – 30)

2  Ak sa teda vzájomne povzbudzujete v Kristovi, s láskou sa utešujete, staráte sa jeden o druhého a prejavujete si vrúcnu lásku a súcit,  majte tiež rovnaké zmýšľanie, rovnakú lásku a buďte ako jeden človek* a jedna myseľ.+ Potom bude moja radosť úplná.  Nič nerobte z povýšenectva+ a ctižiadosti,*+ ale pokorne sa pozerajte na druhých ako na takých, ktorí vás prevyšujú,+  a nestarajte sa len o svoje záujmy,+ ale aj o záujmy druhých.+  Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš,+  ktorý, hoci bol v Božej podobe,+ ani neuvažoval o tom, že by sa pokúsil stať rovným Bohu.+  Naopak, vzdal sa sám seba, prijal podobu otroka+ a stal sa človekom.*+  A keď prišiel ako človek,* pokoril sa a stal sa poslušným až do tej miery, že podstúpil smrť,+ a to smrť na mučeníckom kole.*+  Preto ho Boh povýšil do nadradeného postavenia+ a láskavo mu dal meno, ktoré je nad každé iné meno,+ 10  aby pred Ježišovým menom pokľaklo každé koleno – tých v nebi, tých na zemi aj tých pod zemou+ 11  a aby každý jazyk verejne vyznával, že Ježiš Kristus je Pán+ na slávu Boha, Otca. 12  Preto, moji milovaní, ako ste boli vždy poslušní, a to nielen počas mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, tak buďte aj ďalej a pracujte na svojej záchrane s bázňou a chvením. 13  Veď Boh vás posilňuje a dáva vám túžbu i silu konať to, čo sa mu páči. 14  Všetko robte bez reptania+ a hádok,+ 15  aby ste boli bezúhonnými, nevinnými a nepoškvrnenými Božími deťmi+ uprostred pokrivenej a skazenej generácie,+ v ktorej žiarite ako svetlo vo svete+ 16  a pevne sa držíte slova života.+ Potom budem mať v Kristov deň dôvod na radosť, lebo budem vedieť, že som nebežal a nenamáhal sa zbytočne. 17  Aj keď som teraz vylievaný ako tekutá obeť+ na vašu obeť+ svätej služby,* ku ktorej vás podnecuje viera, teší ma to a radujem sa s vami všetkými. 18  Aj vy sa so mnou tešte a radujte. 19  Dúfam, že čoskoro k vám pošlem Timoteja,+ ak to bude vôľa Pána Ježiša, aby som sa dozvedel, ako sa vám darí, a mohol sa tým povzbudiť. 20  Veď nemám nikoho s takým postojom, aký má on, nikoho, kto by sa o vás tak úprimne staral. 21  Všetci ostatní myslia hlavne na svoje záujmy, nie na záujmy Ježiša Krista. 22  Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, keď so mnou slúžil ako dieťa+ s otcom pri šírení dobrej správy. 23  Dúfam teda, že vám ho pošlem, hneď ako sa dozviem, čo so mnou bude. 24  A verím, že aj ja k vám čoskoro prídem, ak to bude Pánova vôľa.+ 25  Ale považujem za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby sa staral o moje potreby.+ 26  Túži vás všetkých vidieť a trápi sa, lebo ste počuli, že ochorel. 27  Je to tak, ochorel a skoro zomrel, ale Boh sa nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nebol zarmútený ešte viac. 28  Preto ho čo najrýchlejšie posielam, aby ste sa potešili, keď ho znovu uvidíte, a aby som aj ja bol pokojnejší. 29  Srdečne ho privítajte, tak ako je medzi Pánovými nasledovníkmi zvykom, a vážte si takých mužov,+ 30  lebo pre Kristovo* dielo takmer zomrel. Riskoval svoj život, aby vás zastúpil, keď ste mi nemohli slúžiť vy.+

Poznámky pod čiarou

Al. „buďte spojení v duši“.
Al. „hašterivosti“.
Dosl. „podobný ľuďom“.
Dosl. „keď sa nachádzal v ľudskej podobe“.
Al. „verejnej služby“.
Al. možno „Pánovo“.