Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ŠŤASTIE

Nádej

Nádej

„‚Dobre poznám myšlienky, ktoré zamýšľam voči vám,‘ je Jehovov výrok, ‚myšlienky o pokoji, a nie o nešťastí, aby som vám dal budúcnosť a nádej.‘“ (Jeremiáš 29:11)

 „NÁDEJ JE... ZÁKLADNÝM PRVKOM NÁŠHO DUCHOVNÉHO ŽIVOTA,“ píše sa v knihe Hope in the Age of Anxiety (Nádej v dobe strachu), „a je tým najlepším liekom proti pocitom bezmocnosti, osamelosti a strachu.“

V Biblii sa hovorí o tom, že my ľudia potrebujeme nádej. No je v nej aj varovanie, ktoré nás upozorňuje na falošné nádeje. V Žalme 146:3 sa píše: „Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana.“ Teda omnoho múdrejšie než spoliehať sa, že všetky problémy vyriešia ľudia, je dôverovať nášmu Stvoriteľovi, ktorý má moc na to, aby splnil svoje sľuby. Aké sú to sľuby? Zamyslite sa nad niektorými z nich:

SKONČÍ SA VŠETKO ZLO A SPRAVODLIVÍ BUDÚ ŽIŤ NAVŽDY V POKOJNÝCH PODMIENKACH: „A ešte chvíľku a zlého už nebude... Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja,“ píše sa v Žalme 37:10, 11. A 29. verš dodáva, že „spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy“.

SKONČIA SA VOJNY: „[Jehova] pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme. Láme luk a kopiju seká na kusy.“ (Žalm 46:8, 9)

NEBUDÚ CHOROBY, UTRPENIE ANI SMRŤ: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom... A sám Boh... im zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti.“ (Zjavenie 21:3, 4)

BUDE DOSTATOK JEDLA PRE VŠETKÝCH: „Na zemi bude hojnosť obilia; na vrcholku hôr bude nadbytok.“ (Žalm 72:16)

JEDNA VLÁDA NAD CELOU ZEMOU — KRISTOVA VLÁDA: „Bolo mu [Ježišovi Kristovi] dané panstvo a dôstojnosť a kráľovstvo, aby jemu slúžili všetky národy, národnostné skupiny a jazyky. Jeho panstvo je panstvo trvajúce na neurčitý čas, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré nebude zničené.“ (Daniel 7:14)

Prečo si môžeme byť istí, že sa tieto sľuby splnia? Keď bol Ježiš na zemi, dokázal, že on je tým sľúbeným Kráľom, ktorého ustanovil Boh. Uzdravoval chorých, sýtil hladných a dokonca kriesil mŕtvych. Ešte dôležitejšie bolo to, čo učil. Vďaka zásadám, ktoré vyučoval, môžu ľudia získať večný život v pokojnom a zjednotenom svete. Ježiš tiež predpovedal veci, ktoré sa mali stať v budúcnosti, vrátane konkrétnych udalostí, ktorými sa mali vyznačovať posledné dni tohto sveta.

BÚRKA, PO KTOREJ NASTANE POKOJ

Čo malo byť podľa Ježišovej predpovede znamením posledných dní pred „koncom sveta“? (Matúš 24:3, 7, Katolícky preklad) Nemal to byť mier a bezpečie. Práve naopak. Vo svete mali byť vojny, nedostatok potravín, hlad a veľké zemetrasenia. (Lukáš 21:10, 11; Zjavenie 6:3–8) Ježiš tiež povedal: „Pretože vzrastie nezákonnosť, ochladne láska mnohých.“ (Matúš 24:12)

Toto ochladnutie lásky sa dnes prejavuje v mnohých oblastiach, tak ako to predpovedal ďalší biblický pisateľ v 2. Timotejovi 3:1–5. Apoštol Pavol tu napísal, že „v posledných dňoch“ bude väčšina ľudí zameraná iba na seba, na peniaze a na pôžitky, budú arogantní a divokí. V rodinách bude chýbať prirodzená náklonnosť a deti budú neposlušné. Bežné bude aj náboženské pokrytectvo.

Zhoršujúce sa podmienky vo svete sú dôkazom toho, že žijeme v posledných dňoch. Znamená to, že je blízko čas, keď pod vládou Božieho Kráľovstva zavládne na zemi pokoj. Ježiš vo svojom proroctve o posledných dňoch povedal aj tieto slová: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ (Matúš 24:14)

Dobré posolstvo, ktoré sa dnes zvestuje, nás uisťuje, že čoskoro prídu požehnania, ktoré sú predpovedané v Biblii. Je varovaním pre tých, ktorí konajú zlo, a prináša nádej pre spravodlivých ľudí. Chceli by ste sa o týchto požehnaniach dozvedieť viac? Ak áno, prečítajte si poslednú stranu tohto časopisu.