Prejsť na článok

Kde môžeme nájsť nádej?

Odpoveď z Biblie

V Biblii sa píše, že Boh nám chce dať „budúcnosť a nádej“. * (Jeremiáš 29:11) Jeden z dôvodov, prečo nám Boh dal Bibliu, je, že z nej môžeme načerpať útechu a získať nádej. (Rimanom 15:4) Biblické rady nám už dnes pomáhajú, aby sme boli pozitívnejší, a vďaka biblickým sľubom môžeme mať úžasnú nádej do budúcnosti.

V tomto článku sa dozviete:

 Ako nám Biblia pomáha myslieť pozitívne?

V Biblii sú praktické rady, ktoré nám pomáhajú zlepšiť život a vďaka ktorým môžeme mať pozitívny pohľad do budúcnosti. Tu je niekoľko príkladov.

  • V Biblii nájdete rady do života. Žalme 119:105 sa píše: „Tvoje slovo je lampou mojim krokom a svetlom môjmu chodníku.“ Silné svetlo môže mať dvojaký účinok. Môže osvetliť to, čo je priamo pred nami, ale aj to, čo je vo väčšej vzdialenosti. Podobne nám aj biblické rady pomáhajú, aby sme zvládli problémy, ktoré zažívame v súčasnosti. Vďaka tomu môžeme každý deň uvažovať pozitívne. To, čo sa píše v Biblii, nám môže dodať silu a „naplniť naše srdce radosťou“. (Žalm 19:7, 8) A Biblia nám odhaľuje aj to, čo Boh chystá pre ľudí v budúcnosti. Vďaka tejto nádeji môžeme byť šťastní a spokojní.

  • Dovoľte druhým, aby vám pomohli. Keď sa nám zdá, že naša situácia je beznádejná, možno máme sklon izolovať sa od rodiny a priateľov. No Biblia hovorí, že takéto konanie nie je múdre, pretože môže viesť k nerozumným rozhodnutiam a skutkom. (Príslovia 18:1) Naši blízki nám môžu pomôcť nestratiť vyrovnanosť. Môžu nám tiež poradiť, ako zvládnuť nejakú náročnú situáciu. (Príslovia 11:14) Okrem toho nás môžu utešiť a povzbudiť, aby sme sa nevzdali, kým sa situácia nezlepší. (Príslovia 12:25)

  • Modlite sa k Bohu. V Biblii sa píše: „Uvrhni svoje starosti na Jehovu a bude ti oporou. Nikdy nedovolí, aby spravodlivý padol.“ * (Žalm 55:22) Jehova je v Biblii výstižne nazvaný ako „Boh, ktorý dáva nádej“. (Rimanom 15:13) Môžete sa naňho obrátiť so všetkými starosťami, „lebo mu na vás záleží“. (1. Petra 5:7) V Biblii sa tiež píše, že Boh vás „upevní a posilní“. (1. Petra 5:10)

  • Skúste sa pozerať na problémy ako na niečo, čo môže posilniť vašu nádej. V Biblii sa píše: „Ten, kto ma počúva, bude žiť v bezpečí a nebude sa báť nijakého nešťastia.“ (Príslovia 1:33) Margaret z Austrálie, ktorej dom zasiahol cyklón, prišla takmer o všetko. No neprepadla zúfalstvu, ale naučila sa jednu dôležitú vec – materiálne veci sú len dočasné. Po tom, čo zažila, bola odhodlaná ešte viac sa zamerať na to, čo má skutočnú hodnotu – na rodinu, priateľov, vzťah s Bohom a nádej, ktorú dáva Biblia. (Žalm 37:34; Jakub 4:8)

 Akú nádej nám dáva Biblia?

V Biblii sú sľuby, že našu zem a ľudí čaká krásna budúcnosť. A bude to už čoskoro. Dnešné problémy jasne ukazujú, že žijeme v „posledných dňoch“ tohto sveta. (2. Timotejovi 3:1–5) Boh čoskoro prevezme moc nad zemou a odstráni nespravodlivosť a utrpenie. Urobí to prostredníctvom svojho Kráľovstva. (Daniel 2:44; Zjavenie 11:15) O tejto nebeskej vláde Ježiš hovoril, keď v modlitbe Otčenáš vyjadril: „Nech príde tvoje Kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa... i na zemi.“ (Matúš 6:9, 10)

V Biblii je jasne napísané, aká je Božia vôľa. Pod vládou Božieho Kráľovstva:

  • Už nebude hlad. „Zem prinesie úrodu.“ (Žalm 67:6)

  • Už nebudú choroby. „Nikto z obyvateľov nepovie: ‚Som chorý.‘“ (Izaiáš 33:24)

  • Už nebude smrť. Boh „zotrie každú slzu z očí a smrť už nebude a nebude už ani smútok, ani plač, ani bolesť. Predošlé veci sa pominuli.“ (Zjavenie 21:3, 4)

^ 1. ods. Nádej znamená, že veríme, že dostaneme to, po čom túžime. Nádej je aj niečo, na čo sa tešíme.

^ 5. ods. Jehova je Božie meno, ktoré je uvedené v Biblii. (Izaiáš 42:8)