Prvý Jána 4:1–21

  • Ako spoznať učenie od Boha (1 – 6)

  • Čo znamená poznať a milovať Boha (7 – 21)

    • „Boh je láska“ (8, 16)

    • „V láske niet strachu“ (18)

4  Milovaní, neverte každému učeniu,* ktoré tvrdí, že je od Boha,+ ale overujte si, či pochádza od Boha,+ lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.+  Učenie od Boha spoznáte takto: Každé učenie, ktoré uznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, pochádza od Boha.+  Ale učenie, ktoré neuznáva Ježiša, nepochádza od Boha.+ Je to antikristovo učenie a vy ste počuli, že toto učenie sa objaví,+ a už je vo svete.+  Dieťatká, vy pochádzate z Boha a zvíťazili ste nad nimi,*+ lebo ten, ktorý je v spojení* s vami,+ je väčší ako ten, ktorý je v spojení* so svetom.+  Oni pochádzajú zo sveta,+ preto hovoria to, čo pochádza zo sveta, a svet ich počúva.+  My pochádzame z Boha. Kto spoznáva Boha, počúva nás,+ kto nepochádza z Boha, nepočúva nás.+ Tak rozpoznáme, ktoré učenie je pravdivé a ktoré je falošné.+  Milovaní, milujme jeden druhého,+ lebo láska je od Boha, a každý, kto miluje, sa narodil z Boha a pozná Boha.+  Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska.+  Boh nám prejavil svoju lásku tým, že vyslal svojho jediného* Syna+ do sveta, aby sme vďaka nemu získali život.+ 10  Láska sa neprejavila tak, že sme my milovali Boha, ale že on miloval nás a vyslal svojho Syna ako obeť zmierenia+ za naše hriechy.+ 11  Milovaní, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého.+ 12  Boha nikto nikdy nevidel.+ Ak jeden druhého milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska v nás bola privedená k dokonalosti.+ 13  To, že zostávame v spojení* s ním a on v spojení* s nami, vieme podľa toho, že nám dal svojho ducha. 14  A my sme videli a vydávame svedectvo, že Otec vyslal svojho Syna ako záchrancu sveta.+ 15  S tým, kto uznáva, že Ježiš je Boží Syn,+ Boh zostáva v spojení* a on zostáva v spojení* s Bohom.+ 16  Spoznali sme, že Boh nás miluje, a sme o tom presvedčení.+ Boh je láska.+ Kto prejavuje lásku, zostáva v spojení* s Bohom a Boh zostáva v spojení* s ním.+ 17  Tak v nás bola láska privedená k dokonalosti, aby sme mali v deň súdu plnú dôveru,*+ lebo sme v tomto svete takí ako on.* 18  V láske niet strachu.+ Strach v nás vytvára zábrany, ale dokonalá láska ho vyháňa. Ak má niekto strach, jeho láska nie je dokonalá.+ 19  My milujeme, lebo on prvý miloval nás.+ 20  Ak niekto hovorí: „Milujem Boha,“ ale nenávidí svojho brata, je klamár.+ Lebo kto nemiluje svojho brata,+ ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.+ 21  A toto prikázanie máme od neho: Kto miluje Boha, musí milovať aj svojho brata.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „duchu“.
Čiže nad falošnými prorokmi.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „jednorodeného“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „v súlade; v jednote“.
Al. „voľnosť reči“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže Ježiš Kristus.