Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | ZAUJÍMA SA BOH O VÁS?

Boh vám venuje pozornosť

Boh vám venuje pozornosť

„[Božie] oči sú upreté na cesty človeka a vidí všetky jeho kroky.“ ​(JÓB 34:21)

Čím je dieťa menšie, tým väčšiu starostlivosť potrebuje

PREČO O TOM NIEKTORÍ POCHYBUJÚ: Podľa jednej nedávnej štúdie sa v našej galaxii nachádza najmenej 100 miliárd planét. Keď sa ľudia zamyslia nad tým, aký obrovský je vesmír, niektorí z nich sa nemôžu ubrániť otázke: Prečo by sa mal všemohúci Stvoriteľ zaujímať o bezvýznamných ľudí na maličkej planéte?

ČO SA PÍŠE V BOŽOM SLOVE: Boží záujem o nás sa neskončil tým, že nám dal Bibliu. Práve naopak, Jehova nás vo svojom Slove uisťuje: „Ja budem radiť s okom upreným na teba.“ ​(Žalm 32:8)

Zamyslite sa nad tým, čo sa stalo Egypťanke menom Hagar, ktorá žila v 20. storočí pred n. l. Hagar sa neúctivo správala k svojej panej Sáraj, ktorá ju potom začala ponižovať, a tak Hagar utiekla do pustatiny. Stratil Boh o Hagar záujem len preto, že urobila chybu? V Biblii čítame: „Neskôr ju našiel Jehovov anjel.“ Tento anjel ju utešil slovami: „Jehova počul o tvojom trápení.“ Hagar potom povedala Jehovovi: „Si Bohom videnia.“ ​(1. Mojžišova 16:4–13)

„Boh videnia“ venuje pozornosť aj vám. Znázornime si to: Milujúca matka si uvedomuje, že čím je dieťa menšie, tým väčšiu starostlivosť potrebuje. A preto keď je dieťa maličké, venuje mu mimoriadnu pozornosť. Podobne sa aj Boh zaujíma zvlášť o tých, ktorí sú zraniteľní a potrebujú pomoc. Prostredníctvom proroka Izaiáša povedal: „Vo výške a na svätom mieste bývam, aj pri zdrvenom a poníženom v duchu, aby som oživil ducha ponížených a oživil srdce zdrvených.“ ​(Izaiáš 57:15)

Napriek tomu možno uvažujete: Ako mi Boh venuje pozornosť? Posudzuje ma len na základe môjho zovňajšku, alebo vidí moje vnútro a rozumie mi?