Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo viete o Jehovových svedkoch?

Čo viete o Jehovových svedkoch?

Zrejme ste nás už videli pri našej zvestovateľskej činnosti. Možno ste o nás čítali v novinách alebo ste o nás počuli od iných ľudí. Ale ako dobre poznáte Jehovových svedkov?

OTESTUJTE SA

Označte, či je daný výrok pravdivý.

ÁNO NIE

 1. Jehovovi svedkovia sú kresťania.

 2. Jehovovi svedkovia sú kreacionisti.

 3. Jehovovi svedkovia odmietajú lekársku starostlivosť.

 4. Jehovovi svedkovia uznávajú celú Bibliu.

 5. Jehovovi svedkovia používajú len svoj preklad Biblie.

 6. Jehovovi svedkovia si upravili Bibliu tak, aby vyhovovala ich náukám.

 7. Jehovovi svedkovia sa nezapájajú do činností v prospech spoločnosti.

 8. Jehovovi svedkovia sa povyšujú nad ľudí iného náboženstva.

Odpovede nájdete na nasledujúcej dvojstránke.

 1.  1. ÁNO. Úprimne sa snažíme žiť podľa učenia Ježiša Krista a napodobňovať jeho správanie. (1. Petra 2:21) No vo viacerých oblastiach sa líšime od ostatných náboženských skupín, ktoré sa označujú za kresťanské. Napríklad na základe Biblie veríme, že Ježiš je Boží Syn, nie časť Trojice. (Marek 12:29) Neveríme, že duša je nesmrteľná ani že Boh spôsobuje ľuďom večné muky v pekelnom ohni. Sme presvedčení, že tí, ktorým je v rámci náboženstva zverená veľká zodpovednosť, by nemali používať tituly a nemali by byť považovaní za vyšších od druhých. (Kazateľ 9:5; Ezechiel 18:4; Matúš 23:8–10)

 2. 2. NIE. Veríme, že všetko vytvoril Boh, ale nesúhlasíme s viacerými tvrdeniami kreacionistov. Z akého dôvodu? Pretože sú v rozpore s Bibliou. Napríklad niektorí kreacionisti tvrdia, že všetko bolo vytvorené za šesť 24-hodinových dní. No slovo deň sa v Biblii môže vzťahovať aj na veľmi dlhé obdobie. (1. Mojžišova 2:4; Žalm 90:4) Niektorí kreacionisti tiež zastávajú názor, že Zem je stará iba niekoľko tisíc rokov. No podľa Biblie Zem a vesmír existovali ešte skôr, ako sa začalo šesť stvoriteľských dní. 1 (1. Mojžišova 1:1)

 3. 3. NIE. Lekársku starostlivosť neodmietame. Niektorí Jehovovi svedkovia sú dokonca lekári, podobne ako bol lekárom v prvom storočí evanjelista Lukáš. (Kolosanom 4:14) Určité spôsoby liečby sú však v rozpore so zásadami uvedenými v Biblii, a preto ich odmietame. Napríklad neprijímame transfúziu, lebo Biblia zakazuje prijímať krv. (Skutky 15:20, 28, 29)

  No aj v týchto prípadoch hľadáme pre seba a svoju rodinu tú najlepšiu dostupnú liečbu. Pravda je taká, že z bezkrvných liečebných postupov, ktoré boli vyvinuté na pomoc Jehovovým svedkom, majú dnes úžitok aj iní pacienti. V mnohých krajinách sa dnes môže každý pacient rozhodnúť pre bezkrvnú liečbu, a tak sa vyhnúť rizikám spojeným s transfúziou, ku ktorým patria choroby prenášané krvou, nežiaduce reakcie imunitného systému či zlyhanie ľudského faktora.

 4. 4. ÁNO. Sme presvedčení, že celá Biblia „je inšpirovaná Bohom a je užitočná“. (2. Timotejovi 3:16) To sa vzťahuje na obe jej časti, bežne nazývané Starý a Nový zákon. Tieto časti Biblie zvyčajne označujeme ako Hebrejské Písma a Kresťanské grécke Písma, aby nevznikal dojem, že niektoré časti Biblie sú už zastarané a pre nás nezaujímavé.

 5.  5. NIE. Pri našom štúdiu Biblie používame mnoho rôznych prekladov. No v tých jazykoch, v ktorých je dostupný Preklad nového sveta Svätých písiem, zvlášť radi používame tento preklad, pretože sa v ňom nachádza Božie meno a je presný a zrozumiteľný. Pouvažujme o používaní Božieho mena Jehova. Napríklad v jednom preklade Biblie sú uvedené mená 79 ľudí, ktorí nejakým spôsobom prispeli k jeho vydaniu. Ale o mene samotného Autora — Boha Jehovu — v ňom nie je ani zmienka! Naproti tomu v Preklade nového sveta sa Božie meno nachádza na tisícoch miest, všade tam, kde bolo v pôvodnom texte. 2

 6. 6. NIE. Keď sme zistili, že to, čomu veríme, nie je úplne v súlade s Bibliou, upravili sme svoje náuky. Bibliu sme skúmali už dávno predtým, ako sme v roku 1950 začali s vydávaním Prekladu nového sveta Svätých písiem. Používali sme rôzne preklady, ktoré v tom čase boli k dispozícii, a svoje náuky a učenie sme upravovali podľa nich.

 7. 7. NIE. Naša zvestovateľská služba prináša verejnosti úžitok. Svojou službou sme napríklad mnohým pomohli zbaviť sa škodlivých návykov, ako je užívanie drog či zneužívanie alkoholu. V rôznych častiach sveta organizujeme kurzy čítania a písania, ktoré pomáhajú tisícom ľudí. Okrem toho poskytujeme praktickú pomoc tým, ktorých postihla katastrofa, a to nielen Jehovovým svedkom. Usilujeme sa tiež pomôcť ľuďom emocionálne a duchovne, lebo v takých chvíľach to zúfalo potrebujú. 3

 8. 8. NIE. Držíme sa biblickej rady, že si máme „všetkých ctiť“ bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie. (1. Petra 2:17; Katolícky preklad) Napríklad v niektorých krajinách žijú státisíce Jehovových svedkov. Ani tam však nevyvíjame nátlak na politikov či zákonodarcov, aby zakázali alebo obmedzovali iné náboženské skupiny. Nevedieme ani kampane za zákony, ktoré by vnucovali naše morálne či náboženské názory ostatným ľuďom. Sme k druhým tolerantní a sme radi, keď sú oni rovnako tolerantní k nám. (Matúš 7:12)

Tento článok obsahuje informácie z našej internetovej stránky jw.org. Nájdete na nej aj ďalšie informácie v časti O NÁS > ČASTÉ OTÁZKY.

^ 1. Na rozdiel od niektorých kreacionistov nemáme žiadne námietky proti dôveryhodným vedeckým výskumom, ktoré naznačujú, že Zem môže mať niekoľko miliárd rokov.

^ 2. Preklad nového sveta má aj ďalšiu výhodu: je možné ho získať bezplatne. Vďaka tomu si milióny ľudí môžu čítať Bibliu vo svojom materinskom jazyku. Preklad nového sveta je teraz dostupný približne v 130 jazykoch. Môžete si ho čítať online na www.jw.org/sk.

^ 3. Pomoc po katastrofách sa financuje z dobrovoľných darov. (Skutky 11:27–30) Keďže prácu konajú dobrovoľníci bezplatne, všetky určené prostriedky sa používajú na humanitárnu pomoc.