Numerele 2:1-34

 • Tabăra este organizată în grupuri de câte trei triburi (1-34)

  • Grupul lui Iuda la est (3-9)

  • Grupul lui Ruben la sud (10-16)

  • Tabăra lui Levi în mijloc (17)

  • Grupul lui Efraim la vest (18-24)

  • Grupul lui Dan la nord (25-31)

  • Numărul total al bărbaților înregistrați (32-34)

2  Atunci Iehova le-a spus lui Moise și lui Aaron:  „Israeliții să-și așeze tabăra așa cum sunt repartizate grupurile lor de trei triburi,+ fiecare bărbat aproape de semnul casei lui părintești. Ei să-și așeze tabăra cu fața spre cortul întâlnirii, de jur împrejurul lui.  În partea estică, spre răsărit, să-și așeze corturile grupul de trei triburi al taberei lui Iuda, după diviziile* lor. Căpetenia fiilor lui Iuda este Nahșon,+ fiul lui Aminadab.  Cei înregistrați în armata lui sunt 74 600.+  Alături de el să-și așeze tabăra tribul lui Isahar. Căpetenia fiilor lui Isahar este Netaneel,+ fiul lui Țuar.  Cei înregistrați în armata lui sunt 54 400.+  Urmează tribul lui Zabulon. Căpetenia fiilor lui Zabulon este Eliab,+ fiul lui Helon.  Cei înregistrați în armata lui sunt 57 400.+  Toți cei înregistrați în armatele taberei lui Iuda sunt 186 400. Ei să pornească primii.+ 10  Grupul de trei triburi al taberei lui Ruben,+ după diviziile* lor, să fie spre sud. Căpetenia fiilor lui Ruben este Elițur,+ fiul lui Ședeur. 11  Cei înregistrați în armata lui sunt 46 500.+ 12  Alături de el să-și așeze tabăra tribul lui Simeon. Căpetenia fiilor lui Simeon este Șelumiel,+ fiul lui Țurișadai. 13  Cei înregistrați în armata lui sunt 59 300.+ 14  Urmează tribul lui Gad. Căpetenia fiilor lui Gad este Eliasaf,+ fiul lui Reuel. 15  Cei înregistrați în armata lui sunt 45 650.+ 16  Toți cei înregistrați în armatele taberei lui Ruben sunt 151 450. Ei să fie al doilea grup care va porni.+ 17  Când cortul întâlnirii va fi mutat,+ tabăra leviților să fie în mijlocul celorlalte tabere. Triburile să se deplaseze în aceeași ordine în care își așază taberele,+ fiecare la locul lui, potrivit grupurilor lor de trei triburi. 18  Grupul de trei triburi al taberei lui Efraim, după diviziile* lor, să fie spre vest. Căpetenia fiilor lui Efraim este Elișama,+ fiul lui Amihud. 19  Cei înregistrați în armata lui sunt 40 500.+ 20  Alături de el să fie tribul lui Manase.+ Căpetenia fiilor lui Manase este Gamaliel,+ fiul lui Pedahțur. 21  Cei înregistrați în armata lui sunt 32 200.+ 22  Urmează tribul lui Beniamin. Căpetenia fiilor lui Beniamin este Abidan,+ fiul lui Ghideoni. 23  Cei înregistrați în armata lui sunt 35 400.+ 24  Toți cei înregistrați în armatele taberei lui Efraim sunt 108 100. Ei să fie al treilea grup care va porni.+ 25  Grupul de trei triburi al taberei lui Dan, după diviziile* lor, să fie spre nord. Căpetenia fiilor lui Dan este Ahiezer,+ fiul lui Amișadai. 26  Cei înregistrați în armata lui sunt 62 700.+ 27  Alături de el să-și așeze tabăra tribul lui Așer. Căpetenia fiilor lui Așer este Paguiel,+ fiul lui Ocran. 28  Cei înregistrați în armata lui sunt 41 500.+ 29  Urmează tribul lui Neftali. Căpetenia fiilor lui Neftali este Ahira,+ fiul lui Enan. 30  Cei înregistrați în armata lui sunt 53 400.+ 31  Toți cei înregistrați în tabăra lui Dan sunt 157 600. Ei să pornească ultimii,+ potrivit grupurilor lor* de trei triburi”. 32  Aceștia au fost israeliții înregistrați după casele lor părintești. Numărul total al celor din tabere înregistrați pentru armată a fost de 603 550.+ 33  Dar leviții n-au fost înregistrați+ împreună cu ceilalți israeliți,+ așa cum îi poruncise Iehova lui Moise. 34  Israeliții au făcut tot ce-i poruncise Iehova lui Moise. Așa își așezau ei taberele după grupurile lor de trei triburi+ și așa porneau ei,+ fiecare după familia lui, potrivit caselor lor părintești.

Note de subsol

Lit. „armatele”.
Lit. „armatele”.
Lit. „armatele”.
Lit. „armatele”.
Adică ale întregului Israel.