Numerele 26:1-65

  • Al doilea recensământ al triburilor Israelului (1-65)

26  După această plagă,+ Iehova le-a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron:  „Faceți recensământul întregii adunări a israeliților de la 20 de ani în sus, după casele lor părintești, numărându-i pe toți cei apți să slujească în armata Israelului”.+  Atunci Moise și preotul Eleazar+ au vorbit poporului în câmpiile aride ale Moabului,+ lângă Iordan, în dreptul Ierihonului+ și au zis:  „Faceți recensământul celor care au de la 20 de ani în sus, așa cum i-a poruncit Iehova lui Moise”.+ Fiii lui Israel care au ieșit din țara Egiptului au fost:  Ruben,+ întâiul născut al lui Israel; fiii lui Ruben+ au fost: din Hanoc, familia hanochiților; din Palu, familia paluiților;  din Hețron, familia hețroniților; din Carmi, familia carmiților.  Acestea au fost familiile rubeniților, iar numărul celor înregistrați dintre ei a fost de 43 730.+  Fiul lui Palu a fost Eliab.  Fiii lui Eliab au fost Nemuel, Datan și Abiram. Datan și Abiram erau aleși ai adunării; ei au luptat împotriva lui Moise+ și a lui Aaron împreună cu grupul lui Core,+ când au luptat împotriva lui Iehova.+ 10  Atunci pământul s-a deschis* și i-a înghițit. Iar Core a murit împreună cu susținătorii lui când focul a mistuit 250 de bărbați.+ Și ei au devenit un exemplu-avertisment.+ 11  Dar fiii lui Core n-au murit.+ 12  Fiii lui Simeon,+ după familiile lor, au fost: din Nemuel, familia nemueliților; din Iamin, familia iaminiților; din Iachin, familia iachiniților; 13  din Zerah, familia zerahiților; din Șaul, familia șauliților. 14  Numărul celor înregistrați din familiile simeoniților a fost de 22 200.+ 15  Fiii lui Gad,+ după familiile lor, au fost: din Țefon, familia țefoniților; din Haghi, familia haghiților; din Șuni, familia șuniților; 16  din Ozni, familia ozniților; din Eri, familia eriților; 17  din Arod, familia arodiților; din Areli, familia areliților. 18  Acestea au fost familiile fiilor lui Gad, iar numărul celor înregistrați dintre ei a fost de 40 500.+ 19  Fiii lui Iuda+ au fost Er și Onan.+ Dar Er și Onan au murit în țara Canaanului.+ 20  Ceilalți fii ai lui Iuda, după familiile lor, au fost: din Șelah,+ familia șelaniților; din Pereț,+ familia perețiților; din Zerah,+ familia zerahiților. 21  Fiii lui Pereț au fost: din Hețron,+ familia hețroniților; din Hamul,+ familia hamuliților. 22  Acestea au fost familiile lui Iuda, iar numărul celor înregistrați a fost de 76 500.+ 23  Fiii lui Isahar,+ după familiile lor, au fost: din Tola,+ familia tolaiților; din Puva, familia puniților; 24  din Iașub, familia iașubiților; din Șimron, familia șimroniților. 25  Acestea au fost familiile lui Isahar, iar numărul celor înregistrați a fost de 64 300.+ 26  Fiii lui Zabulon,+ după familiile lor, au fost: din Sered, familia serediților; din Elon, familia eloniților; din Iahleel, familia iahleeliților. 27  Acestea au fost familiile zabuloniților, iar numărul celor înregistrați dintre ei a fost de 60 500.+ 28  Fiii lui Iosif,+ după familiile lor, au fost Manase și Efraim.+ 29  Fiii lui Manase+ au fost: din Machir,+ familia machiriților. Lui Machir i s-a născut Galaad.+ Din Galaad, familia galaadiților. 30  Fiii lui Galaad au fost: din Iezer, familia iezeriților; din Helec, familia helechiților; 31  din Asriel, familia asrieliților; din Sihem, familia sihemiților; 32  din Șemida, familia șemidaiților; din Hefer, familia heferiților. 33  Țelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii, ci numai fiice;+ numele fiicelor lui Țelofhad+ erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța. 34  Acestea au fost familiile lui Manase, iar numărul celor înregistrați a fost de 52 700.+ 35  Fiii lui Efraim,+ după familiile lor, au fost: din Șutelah,+ familia șutelahiților; din Becher, familia becheriților; din Tahan, familia tahaniților. 36  Fiii lui Șutelah au fost: din Eran, familia eraniților. 37  Acestea au fost familiile fiilor lui Efraim, iar numărul celor înregistrați dintre ei a fost de 32 500.+ Aceștia au fost fiii lui Iosif, după familiile lor. 38  Fiii lui Beniamin,+ după familiile lor, au fost: din Bela,+ familia belaiților; din Așbel, familia așbeliților; din Ahiram, familia ahiramiților; 39  din Șefufam, familia șufamiților; din Hufam, familia hufamiților. 40  Fiii lui Bela au fost Ard și Naaman:+ din Ard, familia ardiților; din Naaman, familia naamaniților. 41  Aceștia au fost fiii lui Beniamin, după familiile lor, iar numărul celor înregistrați dintre ei a fost de 45 600.+ 42  Fiii lui Dan,+ după familiile lor, au fost: din Șuham, familia șuhamiților. Acestea au fost familiile lui Dan, după familiile lor. 43  Numărul celor înregistrați din toate familiile șuhamiților a fost de 64 400.+ 44  Fiii lui Așer,+ după familiile lor, au fost: din Imna, familia imniților; din Ișvi, familia ișviților; din Beria, familia beriiților; 45  din fiii lui Beria: din Heber, familia heberiților; din Malchiel, familia malchieliților. 46  Numele fiicei lui Așer a fost Serah. 47  Acestea au fost familiile fiilor lui Așer, iar numărul celor înregistrați dintre ei a fost de 53 400.+ 48  Fiii lui Neftali,+ după familiile lor, au fost: din Iahțeel, familia iahțeeliților; din Guni, familia guniților; 49  din Iețer, familia iețeriților; din Șilem, familia șilemiților. 50  Acestea au fost familiile lui Neftali, după familiile lor, iar numărul celor înregistrați a fost de 45 400.+ 51  Numărul total al celor înregistrați dintre israeliți a fost de 601 730.+ 52  Apoi Iehova i-a spus lui Moise: 53  „Țara să le fie împărțită acestora ca moștenire, după lista numelor*.+ 54  Grupurilor mai mari să le dai o moștenire mai mare, iar grupurilor mai mici să le dai o moștenire mai mică.+ Fiecărui grup să i se dea moștenirea în funcție de numărul celor înregistrați. 55  Totuși, țara să fie împărțită prin tragere la sorți.+ Ei să-și primească moștenirea după numele triburilor taților lor. 56  Toate moștenirile să fie stabilite prin tragere la sorți și împărțite între grupurile mai mari și grupurile mai mici”. 57  Aceștia au fost cei înregistrați dintre leviți,+ după familiile lor: din Gherșon, familia gherșoniților; din Chehat,+ familia chehatiților; din Merari, familia merariților. 58  Acestea au fost familiile leviților: familia libniților,+ familia hebroniților,+ familia mahliților,+ familia mușiților,+ familia coreiților.+ Lui Chehat i s-a născut Amram.+ 59  Numele soției lui Amram era Iochebed,+ fiica lui Levi, pe care soția lui Levi i-a născut-o în Egipt. Aceasta i i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe Miriam,+ sora lor. 60  Lui Aaron i s-au născut Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.+ 61  Dar Nadab și Abihu au murit fiindcă au adus foc nepermis înaintea lui Iehova.+ 62  Numărul total al celor înregistrați, al tuturor celor de sex bărbătesc de la o lună în sus, a fost de 23 000.+ Ei nu au fost înregistrați împreună cu ceilalți israeliți+ pentru că nu trebuia să li se dea nicio moștenire printre israeliți.+ 63  Aceștia au fost cei înregistrați de Moise și de preotul Eleazar când ei i-au înregistrat pe israeliți în câmpiile aride ale Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului. 64  Dar printre israeliți nu era niciunul dintre cei care fuseseră înregistrați de Moise și de preotul Aaron la recensământul făcut în pustiul Sinai.+ 65  Căci Iehova spusese cu privire la ei: „Vor muri negreșit în pustiu”.+ Astfel, nu a rămas niciun bărbat dintre ei, în afară de Caleb, fiul lui Iefune, și de Iosua, fiul lui Nun.+

Note de subsol

Lit. „și-a deschis gura”.
Sau „proporțional cu numărul numelor înscrise”.