Numerele 32:1-42

  • Teritoriile de la est de Iordan (1-42)

32  Fiii lui Ruben+ și fiii lui Gad+ aveau foarte multe vite. Ei au văzut că ținutul Iazerului+ și ținutul Galaadului erau un loc bun pentru vite.  De aceea, fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la căpeteniile adunării și au zis:  „Atarotul, Dibonul, Iazerul, Nimra, Hesbonul,+ Eleale, Sebamul, Nebo+ și Beonul,+  ținutul pe care Iehova l-a cucerit pentru adunarea Israelului,+ este un ținut bun pentru vite, iar slujitorii tăi au multe vite”.+  Și au mai zis: „Dacă am găsit favoare în ochii tăi, să li se dea ținutul acesta în stăpânire slujitorilor tăi. Nu ne pune să trecem Iordanul”.  Atunci Moise le-a zis fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben: „Frații voștri să meargă la război, iar voi să rămâneți aici?  De ce descurajați poporul lui Israel ca să nu treacă în țara pe care Iehova în mod sigur le-o va da?  Așa au făcut și părinții voștri când i-am trimis de la Cades-Barnea să vadă țara.+  După ce au urcat până la Valea* Eșcol+ și au văzut țara, au descurajat poporul lui Israel ca să nu intre în țara pe care Iehova avea să le-o dea.+ 10  Iehova s-a aprins de mânie în ziua aceea și a jurat:+ 11  «Bărbații de la 20 de ani în sus care au ieșit din Egipt nu vor vedea țara+ cu privire la care le-am jurat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob,+ pentru că nu m-au urmat cu toată inima, 12  în afară de Caleb,+ fiul lui Iefune, chenizitul, și de Iosua,+ fiul lui Nun, căci ei l-au urmat pe Iehova cu toată inima».+ 13  Astfel, Iehova s-a aprins de mânie împotriva Israelului și i-a făcut să rătăcească prin pustiu 40 de ani,+ până când toată generația care a făcut ce este rău în ochii lui Iehova a murit.+ 14  Și acum v-ați ridicat voi, progenitură de oameni păcătoși, în locul părinților voștri, ca să întețiți mânia aprinsă a lui Iehova împotriva Israelului! 15  Dacă îl părăsiți și nu-l mai urmați, atunci și el va lăsa din nou poporul acesta în pustiu și îi veți duce pe toți la pieire”. 16  Mai târziu, ei au venit la el și au zis: „Lasă-ne să construim aici țarcuri de piatră pentru animalele noastre și orașe pentru copiii noștri. 17  Dar vom fi în continuare gata de luptă+ și vom merge înaintea israeliților până îi vom duce la locul lor, în timp ce copiii noștri vor locui în orașele fortificate, la adăpost de locuitorii țării. 18  Nu ne vom întoarce la casele noastre până când fiecare israelit nu-și va primi pământul ca moștenire.+ 19  Căci noi nu vom primi moștenire cu ei de cealaltă parte a Iordanului și nici mai departe, fiindcă ne-am primit moștenirea la est de Iordan”.+ 20  Moise le-a răspuns: „Dacă veți face lucrul acesta, adică dacă vă veți înarma înaintea lui Iehova pentru război,+ 21  dacă fiecare dintre voi se va înarma și va trece Iordanul înaintea lui Iehova în timp ce el îi va alunga pe dușmanii săi dinaintea sa+ 22  și țara va fi supusă înaintea lui Iehova,+ atunci vă veți putea întoarce+ și veți fi fără vină înaintea lui Iehova și a Israelului. Atunci ținutul acesta va deveni proprietatea voastră înaintea lui Iehova.+ 23  Dar, dacă nu veți face așa, veți păcătui împotriva lui Iehova. Și să știți că nu veți scăpa de consecințele păcatului vostru*. 24  Puteți deci să construiți orașe pentru copiii voștri și țarcuri pentru turmele voastre,+ dar trebuie să faceți ce ați promis”. 25  Fiii lui Gad și fiii lui Ruben i-au zis lui Moise: „Slujitorii tăi vor face așa cum poruncește domnul nostru. 26  Copiii noștri, soțiile noastre, vitele noastre și toate animalele noastre domestice vor rămâne acolo, în orașele Galaadului,+ 27  dar slujitorii tăi vor trece Iordanul, toți bărbații înarmați pentru luptă, ca să poarte război înaintea lui Iehova,+ așa cum spune domnul nostru”. 28  Atunci Moise le-a dat preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, și capilor caselor părintești ale triburilor Israelului o poruncă referitoare la ei. 29  Și Moise le-a zis: „Dacă fiii lui Gad și fiii lui Ruben vor trece împreună cu voi Iordanul, toți bărbații înarmați pentru război înaintea lui Iehova, iar țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați în stăpânire ținutul Galaadului.+ 30  Dar, dacă nu se vor înarma și nu vor trece împreună cu voi, să se stabilească printre voi, în țara Canaanului”. 31  La aceasta, fiii lui Gad și fiii lui Ruben au răspuns: „Vom face ceea ce le-a spus Iehova slujitorilor tăi. 32  Ne vom înarma, vom trece Iordanul înaintea lui Iehova și vom intra în țara Canaanului,+ iar proprietatea pe care o vom moșteni va fi de această parte a Iordanului”. 33  Atunci Moise le-a dat fiilor lui Gad, fiilor lui Ruben+ și unei jumătăți din tribul lui Manase,+ fiul lui Iosif, regatul lui Sihon,+ regele amoriților, și regatul lui Og,+ regele Basanului, adică terenurile care aparțineau orașelor din aceste teritorii și orașele din ținutul din jur. 34  Și fiii lui Gad au construit* Dibonul,+ Atarotul,+ Aroerul,+ 35  Atrot-Șofanul, Iazerul,+ Iogbeha,+ 36  Bet-Nimra+ și Bet-Haranul,+ orașe fortificate; au construit și țarcuri de piatră pentru turme. 37  Fiii lui Ruben au construit Hesbonul,+ Eleale,+ Chiriataimul,+ 38  Nebo+ și Baal-Meonul+ – numele lor au fost schimbate – și Sibma; ei au pus alte nume orașelor pe care le-au reconstruit. 39  Fiii lui Machir,+ fiul lui Manase, au mers împotriva Galaadului, l-au cucerit și i-au alungat pe amoriții de acolo. 40  Moise i-a dat deci Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, și el s-a stabilit acolo.+ 41  Iair, fiul lui Manase, a mers și a cucerit satele de corturi din acea regiune și le-a numit Havot-Iair*.+ 42  Iar Nobah a mers împotriva Chenatului și a localităților care țineau de el* și le-a cucerit; și l-a numit Nobah, după numele său.

Note de subsol

Sau „Uedul”. Vezi Glosarul.
Sau „păcatul vostru vă va ajunge din urmă”.
Sau „au reconstruit”.
Însemnând „Satele de corturi ale lui Iair”.
Sau „din jur”.