Numerele 1:1-54

  • Înregistrarea bărbaților pentru armată (1-46)

  • Leviții sunt scutiți de serviciul militar (47-51)

  • Dispunerea ordonată a taberei (52-54)

1  Și Iehova i-a vorbit lui Moise în pustiul Sinai,+ în cortul întâlnirii,+ în prima zi a lunii a doua, în al doilea an de la ieșirea lor din țara Egiptului.+ El a zis:  „Faceți recensământul+ întregii adunări a israeliților*, numărându-i unul câte unul, după familiile lor, după casele lor părintești, după numele tuturor bărbaților.  Tu și Aaron să-i înregistrați după diviziile* lor pe toți cei de la 20 de ani în sus+ care sunt apți să slujească în armata Israelului.  Luați cu voi un bărbat din fiecare trib; fiecare să fie cap al casei sale părintești.+  Acestea sunt numele bărbaților care vor fi cu voi: din Ruben: Elițur,+ fiul lui Ședeur;  din Simeon: Șelumiel,+ fiul lui Țurișadai;  din Iuda: Nahșon,+ fiul lui Aminadab;  din Isahar: Netaneel,+ fiul lui Țuar;  din Zabulon: Eliab,+ fiul lui Helon; 10  dintre fiii lui Iosif, din Efraim:+ Elișama, fiul lui Amihud; din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur; 11  din Beniamin: Abidan,+ fiul lui Ghideoni; 12  din Dan: Ahiezer,+ fiul lui Amișadai; 13  din Așer: Paguiel,+ fiul lui Ocran; 14  din Gad: Eliasaf,+ fiul lui Deuel; 15  din Neftali: Ahira,+ fiul lui Enan. 16  Aceștia sunt cei chemați din adunare. Ei sunt căpeteniile+ triburilor taților lor, capii miilor Israelului”.+ 17  Moise și Aaron i-au luat deci pe acești bărbați care fuseseră desemnați cu numele. 18  Ei au strâns toată adunarea în prima zi a lunii a doua pentru ca bărbații de la 20 de ani în sus+ să fie înregistrați unul câte unul, după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești, 19  așa cum îi poruncise Iehova lui Moise. Și el i-a înregistrat în pustiul Sinai.+ 20  Fiii lui Ruben, descendenții întâiului născut al lui Israel,+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați unul câte unul, 21  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Ruben a fost de 46 500. 22  Descendenții lui Simeon+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați unul câte unul, 23  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Simeon a fost de 59 300. 24  Descendenții lui Gad+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 25  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Gad a fost de 45 650. 26  Descendenții lui Iuda+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 27  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Iuda a fost de 74 600. 28  Descendenții lui Isahar+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 29  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Isahar a fost de 54 400. 30  Descendenții lui Zabulon+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 31  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Zabulon a fost de 57 400. 32  Descendenții lui Iosif, prin Efraim,+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 33  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Efraim a fost de 40 500. 34  Descendenții lui Manase+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 35  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Manase a fost de 32 200. 36  Descendenții lui Beniamin+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 37  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Beniamin a fost de 35 400. 38  Descendenții lui Dan+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 39  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Dan a fost de 62 700. 40  Descendenții lui Așer+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 41  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Așer a fost de 41 500. 42  Descendenții lui Neftali+ au fost înregistrați după numele lor, după familiile lor și după casele lor părintești. Toți bărbații de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armată au fost numărați, 43  iar numărul celor înregistrați din tribul lui Neftali a fost de 53 400. 44  Aceștia au fost înregistrați de Moise, împreună cu Aaron și cu cele 12 căpetenii ale Israelului; fiecare căpetenie reprezenta casa sa părintească. 45  Toți israeliții de la 20 de ani în sus care erau apți să slujească în armata Israelului au fost înregistrați după casele lor părintești, 46  iar numărul total al celor înregistrați a fost de 603 550.+ 47  Dar leviții+ n-au fost înregistrați împreună cu ei după casa taților lor.+ 48  Și Iehova i-a zis lui Moise: 49  „Numai tribul lui Levi să nu-l înregistrezi, iar numărul lor să nu-l adaugi la numărul celorlalți israeliți.+ 50  Numește-i pe leviți peste tabernacolul Mărturiei,+ peste toate ustensilele lui și peste tot ce ține de el.+ Ei vor purta tabernacolul și toate ustensilele lui,+ vor sluji la tabernacol+ și își vor așeza tabăra în jurul lui.+ 51  Când tabernacolul va trebui mutat, leviții să-l demonteze,+ iar când tabernacolul va trebui așezat, leviții să-l monteze. Orice persoană neautorizată* care se va apropia să fie omorâtă.+ 52  Fiecare israelit să-și așeze cortul în tabăra lui, fiecare după grupul lui de trei triburi*,+ după diviziile* lor. 53  Iar leviții să-și așeze tabăra în jurul tabernacolului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia mea împotriva adunării israeliților;+ leviților le revine sarcina de a se îngriji de* tabernacolul Mărturiei”.+ 54  Poporul lui Israel a făcut tot ce-i poruncise Iehova lui Moise. A făcut întocmai.

Note de subsol

Lit. „fiilor lui Israel”.
Lit. „armatele”.
Lit. „Orice străin”, adică un nelevit.
Sau „după stindardul (semnul) lui”.
Lit. „armatele”.
Sau „de a păzi”, „de a-și îndeplini serviciul la”.