Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cartea Numerele

Capitole

Conținutul cărții

 • 1

  • Înregistrarea bărbaților pentru armată (1-46)

  • Leviții sunt scutiți de serviciul militar (47-51)

  • Dispunerea ordonată a taberei (52-54)

 • 2

  • Tabăra este organizată în grupuri de câte trei triburi (1-34)

   • Grupul lui Iuda la est (3-9)

   • Grupul lui Ruben la sud (10-16)

   • Tabăra lui Levi în mijloc (17)

   • Grupul lui Efraim la vest (18-24)

   • Grupul lui Dan la nord (25-31)

   • Numărul total al bărbaților înregistrați (32-34)

 • 3

  • Fiii lui Aaron (1-4)

  • Leviții sunt aleși să slujească (5-39)

  • Răscumpărarea întâilor născuți (40-51)

 • 4

  • Serviciul chehatiților (1-20)

  • Serviciul gherșoniților (21-28)

  • Serviciul merariților (29-33)

  • Rezultatele recensământului (34-49)

 • 5

  • Punerea în carantină a celor necurați (1-4)

  • Mărturisirea păcatelor și despăgubirea (5-10)

  • Testul cu apă pentru femeile suspectate de adulter (11-31)

 • 6

  • Jurământul de nazireat (1-21)

  • Binecuvântarea rostită de preoți (22-27)

 • 7

  • Ofrandele pentru inaugurarea tabernacolului (1-89)

 • 8

  • Aaron aprinde cele șapte lămpi (1-4)

  • Leviții sunt purificați; încep să slujească (5-22)

  • Limite de vârstă pentru serviciul levitic (23-26)

 • 9

  • Măsuri pentru celebrarea ulterioară a Paștelui (1-14)

  • Nor și foc deasupra tabernacolului (15-23)

 • 10

  • Trompetele de argint (1-10)

  • Plecarea din pustiul Sinai (11-13)

  • Ordinea plecării (14-28)

  • Hobab este rugat să fie călăuză pentru Israel (29-34)

  • Rugăciunea rostită de Moise la ridicarea taberei (35, 36)

 • 11

  • Foc de la Dumnezeu fiindcă poporul se plânge (1-3)

  • Poporul strigă după carne (4-9)

  • Moise se simte incapabil (10-15)

  • Iehova le dă spirit celor 70 de bătrâni (16-25)

  • Eldad și Medad; Iosua este gelos pentru Moise (26-30)

  • Prepelițele; poporul este pedepsit pentru lăcomie (31-35)

 • 12

  • Miriam și Aaron i se împotrivesc lui Moise (1-3)

   • Moise, cel mai smerit om (3)

  • Iehova îi ia apărarea lui Moise (4-8)

  • Miriam este lovită de lepră (9-16)

 • 13

  • Sunt trimiși în Canaan 12 spioni (1-24)

  • Zece spioni aduc un raport nefavorabil (25-33)

 • 14

  • Poporul vrea să se întoarcă în Egipt (1-10)

   • Raportul favorabil al lui Iosua și Caleb (6-9)

  • Iehova se mânie pe popor; Moise mijlocește (11-19)

  • Pedeapsa: 40 de ani în pustiu (20-38)

  • Israelul este învins de amaleciți (39-45)

 • 15

  • Legi referitoare la ofrande (1-21)

   • Aceeași lege pentru israeliții din naștere și pentru locuitorii străini (15, 16)

  • Ofrande pentru păcatele neintenționate (22-29)

  • Pedeapsa pentru păcatele intenționate (30, 31)

  • Bărbatul care nu a ținut sabatul este omorât (32-36)

  • Veșmintele trebuie să aibă o margine cu franjuri (37-41)

 • 16

  • Răzvrătirea lui Core, Datan și Abiram (1-19)

  • Judecarea rebelilor (20-50)

 • 17

  • Toiagul înmugurit al lui Aaron servește drept semn (1-13)

 • 18

  • Îndatoririle preoților și ale leviților (1-7)

  • Partea rezervată preoților (8-19)

   • Legământul sării (19)

  • Leviții trebuie să primească și să dea zeciuială (20-32)

 • 19

  • Vaca roșie și apa pentru curățare (1-22)

 • 20

  • Miriam moare la Cades (1)

  • Moise lovește stânca și păcătuiește (2-13)

  • Edomul nu lasă Israelul să treacă (14-21)

  • Moartea lui Aaron (22-29)

 • 21

  • Regele Aradului este învins (1-3)

  • Șarpele de aramă (4-9)

  • Israelul ocolește Moabul (10-20)

  • Regele amorit Sihon este învins (21-30)

  • Regele amorit Og este învins (31-35)

 • 22

  • Balac îl plătește pe Balaam ca să blesteme Israelul (1-21)

  • Măgărița lui Balaam vorbește (22-41)

 • 23

  • Cuvintele proverbiale ale lui Balaam rostite prima oară (1-12)

  • Cuvintele proverbiale ale lui Balaam rostite a doua oară (13-30)

 • 24

  • Cuvintele proverbiale ale lui Balaam rostite a treia oară (1-11)

  • Cuvintele proverbiale ale lui Balaam rostite a patra oară (12-25)

 • 25

  • Păcatul israeliților cu femeile moabite (1-5)

  • Fineas acționează (6-18)

 • 26

  • Al doilea recensământ al triburilor Israelului (1-65)

 • 27

  • Fiicele lui Țelofhad (1-11)

  • Iosua este numit succesorul lui Moise (12-23)

 • 28

  • Instrucțiuni privitoare la diverse ofrande (1-31)

   • Ofrandele zilnice (1-8)

   • Ofrandele pentru sabat (9, 10)

   • Ofrandele lunare (11-15)

   • Ofrandele pentru Paște (16-25)

   • Ofrandele pentru Sărbătoarea Săptămânilor (26-31)

 • 29

  • Instrucțiuni privitoare la diverse ofrande (1-40)

   • Ziua când se suna din trompete (1-6)

   • Ziua Ispășirii (7-11)

   • Sărbătoarea Colibelor (12-38)

 • 30

  • Promisiunile solemne ale bărbaților (1, 2)

  • Promisiunile solemne ale femeilor și ale fiicelor (3-16)

 • 31

  • Răzbunarea asupra Madianului (1-12)

   • Balaam este omorât (8)

  • Instrucțiuni privind prăzile de război (13-54)

 • 32

  • Teritoriile de la est de Iordan (1-42)

 • 33

  • Etapele călătoriei Israelului prin pustiu (1-49)

  • Instrucțiuni pentru cucerirea Canaanului (50-56)

 • 34

  • Granițele Canaanului (1-15)

  • Sunt numiți bărbați care să împartă țara (16-29)

 • 35

  • Orașele pentru leviți (1-8)

  • Orașele de refugiu (9-34)

 • 36

  • Legea referitoare la căsătoria femeilor moștenitoare (1-13)