Numerele 34:1-29

  • Granițele Canaanului (1-15)

  • Sunt numiți bărbați care să împartă țara (16-29)

34  Și Iehova i-a mai spus lui Moise:  „Dă-le israeliților următoarele instrucțiuni: «Când veți intra în țara Canaanului,+ țara aceasta vă va reveni ca moștenire, țara Canaanului, potrivit granițelor ei.+  Granița voastră sudică se va întinde de la pustiul Țin, aflat de-a lungul Edomului, iar în partea de est, granița sudică va începe de la capătul Mării Sărate*.+  Granița își va schimba direcția pentru a trece pe la sud de urcușul Acrabim+ și va ajunge la Țin, iar capătul ei va fi la sud de Cades-Barnea.+ Apoi se va întinde până la Hațar-Adar+ și va ajunge la Ațmon.  La Ațmon, granița își va schimba direcția spre Valea* Egiptului, iar capătul ei va fi la Mare*.+  Granița voastră vestică va fi țărmul Mării cea Mare*. Aceasta va fi granița vestică.+  Aceasta va fi granița voastră nordică: De la Marea cea Mare să vă trasați granița până la muntele Hor*.  De la muntele Hor să vă trasați granița până la Lebo-Hamat*,+ iar capătul ei va fi la Țedad.+  Apoi granița se va întinde până la Zifron, iar capătul ei va fi la Hațar-Enan.+ Aceasta va fi granița nordică. 10  Apoi să vă trasați granița estică de la Hațar-Enan la Șefam. 11  Granița se va întinde de la Șefam la Ribla, la est de Ain, apoi granița va coborî și va străbate coasta estică a Mării Chineret*.+ 12  Granița va ajunge la Iordan, iar capătul ei va fi la Marea Sărată.+ Aceasta va fi țara voastră+ cu granițele ei de jur împrejur»”. 13  Și Moise le-a poruncit israeliților: „Aceasta este țara pe care o veți împărți prin tragere la sorți ca proprietate a voastră+ și cu privire la care Iehova a poruncit să fie dată celor nouă triburi și jumătate. 14  Căci tribul rubeniților, după casa lor părintească, tribul gadiților, după casa lor părintească, și jumătate din tribul lui Manase și-au luat deja moștenirea.+ 15  Cele două triburi și jumătate și-au luat deja moștenirea la est de regiunea Iordanului, în dreptul Ierihonului, spre răsărit”.+ 16  Iehova i-a mai spus lui Moise: 17  „Acestea sunt numele bărbaților care vă vor împărți țara ca proprietate: preotul Eleazar+ și Iosua,+ fiul lui Nun. 18  Să luați o căpetenie din fiecare trib ca să vă împartă țara ca moștenire.+ 19  Acestea sunt numele bărbaților: din tribul lui Iuda:+ Caleb,+ fiul lui Iefune; 20  din tribul fiilor lui Simeon:+ Șemuel, fiul lui Amihud; 21  din tribul lui Beniamin:+ Elidad, fiul lui Chislon; 22  din tribul fiilor lui Dan:+ o căpetenie, Buchi, fiul lui Iogli; 23  dintre fiii lui Iosif,+ din tribul fiilor lui Manase:+ o căpetenie, Haniel, fiul lui Efod; 24  din tribul fiilor lui Efraim:+ o căpetenie, Chemuel, fiul lui Șiftan; 25  din tribul fiilor lui Zabulon:+ o căpetenie, Elițafan, fiul lui Parnac; 26  din tribul fiilor lui Isahar:+ o căpetenie, Paltiel, fiul lui Azan; 27  din tribul fiilor lui Așer:+ o căpetenie, Ahihud, fiul lui Șelomi; 28  din tribul fiilor lui Neftali:+ o căpetenie, Pedahel, fiul lui Amihud”. 29  Aceștia sunt cei cărora Iehova le-a poruncit să le împartă israeliților țara Canaanului.+

Note de subsol

Adică Marea Moartă.
Sau „Uedul”. Vezi Glosarul.
Adică Marea cea Mare, sau Marea Mediterană.
Adică Marea Mediterană.
Nu se poate face o identificare sigură; probabil, este un pisc proeminent al lanțului muntos Liban.
Sau „intrarea în Hamat”.
Adică lacul Ghenezaret, sau Marea Galileei.