Numerele 36:1-13

  • Legea referitoare la căsătoria femeilor moștenitoare (1-13)

36  Capii familiilor urmașilor lui Galaad, fiul lui Machir,+ fiul lui Manase, din familiile fiilor lui Iosif, au venit și au vorbit înaintea lui Moise și a căpeteniilor, capii familiilor israeliților.  Ei au zis: „Iehova i-a poruncit domnului nostru să le împartă israeliților țara+ ca moștenire prin tragere la sorți; și domnul nostru a primit poruncă de la Iehova să dea moștenirea lui Țelofhad, fratele nostru, fiicelor lui.+  Dacă ele se vor căsători cu bărbați din alt trib israelit, moștenirea acestor femei va fi și ea luată din moștenirea taților noștri și adăugată la moștenirea tribului căruia îi vor aparține atunci; astfel, aceasta va fi luată din moștenirea care ne-a revenit nouă prin tragere la sorți.  Iar când va veni Jubileul+ pentru poporul lui Israel, moștenirea acestor femei va fi și ea adăugată la moștenirea tribului căruia îi vor aparține atunci, astfel că moștenirea lor va fi luată din moștenirea tribului taților noștri”.  Atunci, la porunca lui Iehova, Moise le-a spus israeliților: „Tribul fiilor lui Iosif are dreptate!  Iată ce a poruncit Iehova cu privire la fiicele lui Țelofhad: «Ele se pot căsători cu cine doresc. Totuși, să se căsătorească cu cineva dintr-o familie a tribului tatălui lor.  Nicio moștenire a israeliților să nu treacă de la un trib la altul, căci israeliții trebuie să păstreze moștenirea tribului strămoșilor lor.  Orice fată care are o moștenire în unul dintre triburile Israelului să devină soția unui urmaș din tribul tatălui ei,+ pentru ca israeliții să păstreze moștenirea strămoșilor lor.  Nicio moștenire să nu treacă de la un trib la altul, căci triburile Israelului trebuie să-și păstreze moștenirea»”. 10  Fiicele lui Țelofhad au făcut așa cum îi poruncise Iehova lui Moise.+ 11  Astfel, Mahla, Tirța, Hogla, Milca și Noa, fiicele lui Țelofhad,+ s-au căsătorit cu fiii fraților tatălui lor. 12  Ele au devenit soțiile unor bărbați din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, pentru ca moștenirea lor să rămână în tribul familiei tatălui lor. 13  Acestea sunt poruncile și hotărârile judecătorești pe care Iehova li le-a dat israeliților prin Moise în câmpiile aride ale Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului.+

Note de subsol