Przejdź do zawartości

Jezus

Kim jest Jezus?

Czy Jezus był po prostu dobrym człowiekiem?

Co sprawiło, że Jezus z Nazaretu wywarł na ludzkość większy wpływ niż jakikolwiek inny człowiek?

Czy Jezus jest Bogiem Wszechmocnym?

Co Jezus powiedział o swojej pozycji względem Boga?

Dlaczego Jezus jest nazywany Synem Bożym?

Skoro Bóg nie spłodził Jezusa w taki sposób, jak robią to ludzie, to w jakim sensie Jezus jest Synem Bożym?

Czy biblijne proroctwa dotyczące Mesjasza spełniły się na Jezusie?

Czy proroctwa mesjańskie mogły się spełnić na więcej niż jednej osobie?

Kto jest antychrystem?

Czy antychryst ma się dopiero pojawić, czy może działa już teraz?

Słowo Boga — kim albo czym jest?

W Biblii określenie to może mieć różne znaczenia.

Kim jest archanioł Michał?

Jest on znany także pod innym imieniem, które zapewne słyszałeś częściej.

Życie Jezusa na ziemi

Kiedy urodził się Jezus?

Dowiedz się, dlaczego Boże Narodzenie obchodzi się 25 grudnia.

Dziewica Maria — co mówi o niej Biblia?

Niektórzy wiążą urodzenie Jezusa przez dziewicę z dogmatem o niepokalanym poczęciu. Czy Biblia popiera tę naukę?

Kim byli „trzej mędrcy”? Czy Bóg polecił im podążać za „gwiazdą” do Betlejem?

Pewne określenia pojawiające się w popularnych bożonarodzeniowych tradycjach nie występują w Biblii.

Czy uczeni wierzą, że Jezus istniał?

Przekonaj się, czy Jezus jest uważany za postać historyczną.

Czy Biblia zawiera prawdziwą relację o życiu Jezusa?

Zobacz, o czym świadczy najstarszy zachowany manuskrypt z fragmentami Ewangelii.

Jak wyglądał Jezus?

Dzięki Biblii możemy mieć pewne wyobrażenie na ten temat.

Czy Jezus był żonaty? Czy miał rodzeństwo?

Skoro Biblia nie wypowiada się wprost na temat stanu cywilnego Jezusa, to skąd możemy wiedzieć, czy był żonaty, czy nie?

Kiedy zostały spisane relacje o życiu Jezusa?

Ile czasu upłynęło między śmiercią Jezusa a spisaniem Ewangelii?

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

Dlaczego Jezus umarł?

W jaki sposób możemy odnieść korzyść z jego śmierci?

Czy Jezus umarł na krzyżu?

Wiele osób uznaje krzyż za symbol chrześcijaństwa. Czy powinno się go czcić?

Czy Całun Turyński jest płótnem, w które owinięto zwłoki Jezusa?

Trzy ważne fakty dotyczące Całunu Turyńskiego pomagają odpowiedzieć na to pytanie.

Czy Jezus zmartwychwstał w ciele fizycznym, czy duchowym?

Skoro Biblia mówi, że Jezus został „ożywiony w duchu”, to dlaczego, gdy zmartwychwstał, jego uczniowie mogli go widzieć i dotknąć?

Rola Jezusa w zamierzeniu Bożym

Jezus zbawia — w jaki sposób?

Dlaczego potrzebujemy, żeby Jezus ujmował się za nami? Czy wiara w Jezusa wystarczy, żeby zostać zbawionym?

Czy wystarczy wierzyć w Jezusa, żeby zostać zbawionym?

W Biblii wspomniano, że nie wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, będą wybawieni. Jak to możliwe?

W jakim sensie ofiara Jezusa stanowi „okup za wielu”?

Jak okup zapewnia wybawienie od grzechu?

Dlaczego trzeba się modlić w imię Jezusa?

Dowiedz się, jak modlitwy w imię Jezusa przysparzają szacunku Bogu i Jezusowi.

Czym jest przyjście Chrystusa?

Czy powróci on w sposób widzialny?