Przejdź do zawartości

Kto jest antychrystem?

Kto jest antychrystem?

Biblijna odpowiedź

 Antychrystem nie jest jakaś pojedyncza osoba lub organizacja, ponieważ w Biblii powiedziano, że istnieje „wielu antychrystów” ​(1 Jana 2:18). Określenie to pochodzi od greckiego słowa, które oznacza „występujący przeciw Chrystusowi” lub „podający się za Chrystusa” a, i odnosi się do każdego, kto:

 O jednostkach podejmujących takie działania Biblia mówi jako o antychrystach, ale nazywa je też „antychrystem” w sensie zbiorowym (2 Jana 7). Ten antychryst pojawił się w czasach apostołów i działa do dzisiaj. Biblia proroczo zapowiadała właśnie taki rozwój wydarzeń (1 Jana 4:3).

Jak rozpoznać antychrystów

  •   Rozpowszechniają fałszywe poglądy na temat Jezusa (Mateusza 24:9, 11). Na przykład ci, którzy utrzymują, że Jezus jest Bogiem Wszechmocnym lub że istnieje Trójca, w gruncie rzeczy głoszą nauki sprzeczne z naukami Jezusa. On przecież powiedział: „Ojciec jest większy niż ja” ​(Jana 14:28).

  •   Antychryści odrzucają to, co Jezus mówił o sposobie działania Królestwa Bożego. Niektórzy przywódcy religijni uważają na przykład, że Chrystus posługuje się rządami ludzkimi. Jednak takie twierdzenie zaprzecza jego słowom: „Moje królestwo nie jest częścią tego świata” ​(Jana 18:36).

  •   Mówią, że Jezus jest ich Panem, ale nie stosują się do jego poleceń, obejmujących między innymi nakaz głoszenia dobrej nowiny o Królestwie (Mateusza 28:19, 20; Łukasza 6:46; Dzieje 10:42).

a Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu pod red. R. Popowskiego.