Przejdź do zawartości

Kim byli „trzej mędrcy”? Czy Bóg polecił im podążać za „gwiazdą” do Betlejem?

Biblijna odpowiedź

 W okresie Bożego Narodzenia wielu ludzi wspomina o „trzech mędrcach” lub „trzech królach”, którzy odwiedzili Jezusa po jego narodzeniu. Jednak Biblia nie nazywa ich w ten sposób (Mateusza 2:1). Opisując te osoby, ewangelista Mateusz użył greckiego słowa mágoi. Najprawdopodobniej odnosi się ono do ekspertów z dziedziny astrologii i innych praktyk okultystycznych a. W niektórych tłumaczeniach Biblii nazwano ich „astrologami” lub „magami” b.

 Ilu było „mędrców”?

 Biblia o tym nie mówi, a poglądy co do ich liczby różnią się od siebie. Jak donosi Encyclopedia Britannica, „tradycja Wschodu wspomina o 12 magach, podczas gdy tradycja Zachodu — o trzech, co prawdopodobnie opiera się na informacji o złożeniu dziecku w prezencie trzech darów: ‚złota, kadzidła i mirry’ (Mateusza 2:11)”.

 Czy „mędrcy” byli królami?

 Chociaż w tradycji bożonarodzeniowej przybyszy często przedstawia się w ten sposób, Biblia nigdzie nie nazywa ich królami. W dziele Encyclopedia Britannica wspomniano, że określenie to dodano wieki później jako część tradycji „upiększającej tę historię”.

 Jak nazywali się „mędrcy”?

 Biblia nie wyjawia imion astrologów. W przypisie zamieszczonym w katolickiej Biblii poznańskiej przyznano: „Imiona Kasper, Melchior i Baltazar są późnego i niepewnego pochodzenia”.

 Kiedy „mędrcy” odwiedzili Jezusa?

 Astrolodzy mogli odwiedzić Jezusa wiele miesięcy po jego narodzinach. Wskazuje na to fakt, że król Herod, który chciał zabić Jezusa, rozkazał wymordować chłopców w wieku do dwóch lat. Granicę wieku oparł na informacji, którą otrzymał od astrologów (Mateusza 2:16).

 Astrolodzy nie odwiedzili Jezusa w noc jego narodzin. W Biblii czytamy: „Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką, Marią” (Mateusza 2:11). Słowa te wskazują, że rodzina mieszkała wtedy w domu, a Jezus nie był już niemowlęciem leżącym w żłobie (Łukasza 2:16).

 Czy Bóg polecił „mędrcom” podążać za „gwiazdą” do Betlejem?

 Niektórzy uważają, że to Bóg wysłał tak zwaną gwiazdę betlejemską, żeby doprowadzić astrologów do Jezusa. Zwróćmy uwagę, dlaczego nie mogło tak być.

  •   Coś, co przypominało gwiazdę, zaprowadziło astrologów najpierw do Jerozolimy. W Biblii czytamy: „Do Jerozolimy przybyli astrolodzy ze Wschodu i pytali: ‚Gdzie jest ten król Żydów, który się urodził? Zobaczyliśmy na Wschodzie jego gwiazdę i przyszliśmy złożyć mu hołd’” (Mateusza 2:1, 2).

  •   Astrolodzy zostali skierowani do Betlejem przez króla Heroda, a nie „gwiazdę”. Kiedy Herod usłyszał o „królu Żydów”, zaczął szukać informacji na temat miejsca, w którym miał się urodzić obiecany Chrystus (Mateusza 2:3-6). Gdy dowiedział się, że miało nim być Betlejem, polecił astrologom udać się tam, poszukać dziecka i powiadomić go, gdy je znajdą.

     Dopiero wtedy astrolodzy udali się do Betlejem. W Biblii wspomniano: „Oni więc po wysłuchaniu króla ruszyli w drogę. A gwiazda, którą wcześniej widzieli na Wschodzie, przesuwała się przed nimi, aż się zatrzymała nad miejscem, gdzie było dziecko” (Mateusza 2:9).

  •   Pojawienie się „gwiazdy” zapoczątkowało wydarzenia, które stanowiły zagrożenie dla życia Jezusa oraz doprowadziły do zamordowania niewinnych dzieci. Kiedy astrolodzy opuścili Betlejem, Bóg ostrzegł ich, żeby nie wracali do Heroda (Mateusza 2:12).

 Jak zareagował Herod? Biblia mówi: „Wtedy Herod, widząc, że astrolodzy go przechytrzyli, wpadł we wściekłość i kazał pozabijać w Betlejem oraz w całej jego okolicy wszystkich chłopców w wieku dwóch lat i poniżej — stosownie do ram czasowych, które starannie ustalił, wypytując astrologów” (Mateusza 2:16). Bóg nie mógłby stać za tak niegodziwym czynem (Hioba 34:10).

a Herodot, grecki historyk żyjący w V wieku p.n.e., wspomniał, że współcześni mu mágoi należeli do medyjskiego (perskiego) plemienia, które specjalizowało się w astrologii i tłumaczeniu snów.

b Zobacz Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, Biblię poznańskąKUL. Biblia warszawskaBiblia Tysiąclecia nazywają tych ludzi „mędrcami”, ale nie wspominają o tym, żeby było ich trzech.