Przejdź do zawartości

W jakim sensie ofiara Jezusa stanowi „okup za wielu”?

Biblijna odpowiedź

 Ofiara złożona przez Jezusa to sposób, w jaki Bóg postanowił wybawić ludzkość, czyli uwolnić ją od grzechu i śmierci. Biblia określa przelaną krew Jezusa mianem okupu (Efezjan 1:7; 1 Piotra 1:18, 19). On sam powiedział, że przyszedł, by „dać swoje życie na okup za wielu” ​(Mateusza 20:28, Biblia Tysiąclecia).

Dlaczego „okup za wielu” był potrzebny?

 Pierwszy człowiek, Adam, na początku był doskonały, bez grzechu. Miał widoki na bezkresne życie, ale zaprzepaścił je, wybierając nieposłuszeństwo wobec Boga (Rodzaju 3:17-19). Skazę grzechu przekazał później wszystkim swoim dzieciom (Rzymian 5:12). Dlatego Biblia wskazuje, że Adam „sprzedał” siebie i swoich potomków w niewolę grzechu i śmierci (Rzymian 7:14). Z powodu niedoskonałości żaden z nich nie mógł odkupić tego, co stracił Adam (Psalm 49:7, 8).

 Bóg współczuł potomkom Adama, którzy znaleźli się w beznadziejnym położeniu (Jana 3:16). Jednak ze względu na swoje wymogi sprawiedliwości nie mógł po prostu przymknąć oczu na ich grzechy lub wybaczyć im, nie mając ku temu uzasadnionych powodów (Psalm 89:14; Rzymian 3:23-26). Ale ponieważ kocha ludzi, zadbał o podstawę prawną umożliwiającą nie tylko uzyskanie przebaczenia, lecz także usunięcie grzechu raz na zawsze (Rzymian 5:6-8). Tą podstawą prawną jest okup.

Jak działa okup?

 W Biblii słowo „okup” zawiera w sobie myśl o trzech aspektach:

  1.   Jest zapłatą (Liczb 3:46, 47).

  2.   Doprowadza do uwolnienia, czyli wykupu (Wyjścia 21:30).

  3.   Stanowi równowartość tego, za co jest zapłacony *.

 Rozważmy, jak te trzy aspekty odnoszą się do ofiary okupu złożonej przez Jezusa Chrystusa.

  1.   Zapłata. Biblia mówi, że chrześcijanie zostali „kupieni za określoną cenę” ​(1 Koryntian 6:20; 7:23). Jest nią krew Jezusa, dzięki której ‛kupił on Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu’ (Objawienie 5:8, 9).

  2.   Uwolnienie. Ofiara Jezusa umożliwia wykupienie ludzi z grzechu — „uwolnienie na podstawie okupu” ​(1 Koryntian 1:30; Kolosan 1:14; Hebrajczyków 9:15).

  3.   Równowartość. Jezus złożył w ofierze dokładnie to, co utracił Adam — doskonałe życie ludzkie (1 Koryntian 15:21, 22, 45, 46). Biblia mówi: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka [Adama] wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego [Jezusa Chrystusa] wielu stanie się prawymi” ​(Rzymian 5:19). Wyjaśnia to, jak śmierć jednego człowieka może stanowić okup za wielu grzeszników. Ofiara Jezusa jest „odpowiednim okupem za wszystkich”, którzy podejmują niezbędne działania, żeby z niej skorzystać (1 Tymoteusza 2:5, 6).

^ Użyte w Biblii słowo tłumaczone na „okup” zawiera myśl o cenie (lub cennej rzeczy), którą się płaci. Podstawowe znaczenie hebrajskiego czasownika kafár to „pokryć; zakryć” ​(Rodzaju 6:14, Edycja Świętego Pawła, Biblia Warszawsko-Praska). Najczęściej jest on używany w odniesieniu do przebłagania za grzechy (Psalm 65:3). Pokrewny rzeczownik kòfer oznacza coś, co się w tym celu daje, a więc okup (Wyjścia 21:30). Podobnie greckie słowo lýtron, które zwykle tłumaczy się na „okup”, można też oddać jako „cena wykupu” ​(Mateusza 20:28, The New Testament in Modern Speech). Pisarze greccy używali go zwłaszcza w odniesieniu do ceny płaconej za wykupienie jeńców wojennych lub uwolnienie niewolników.