Przejdź do zawartości

W jakim sensie ofiara Jezusa stanowi „okup za wielu”?

W jakim sensie ofiara Jezusa stanowi „okup za wielu”?

Biblijna odpowiedź

 Ofiara złożona przez Jezusa to sposób, w jaki Bóg postanowił wybawić ludzkość, czyli uwolnić ją od grzechu i śmierci. Biblia określa przelaną krew Jezusa mianem okupu (Efezjan 1:7; 1 Piotra 1:18, 19). On sam powiedział, że przyszedł, by „dać swoje życie na okup za wielu” ​(Mateusza 20:28, Biblia Tysiąclecia).

Dlaczego „okup za wielu” był potrzebny?

 Pierwszy człowiek, Adam, na początku był doskonały, bez grzechu. Miał widoki na bezkresne życie, ale zaprzepaścił je, wybierając nieposłuszeństwo wobec Boga (Rodzaju 3:17-19). Skazę grzechu przekazał później wszystkim swoim dzieciom (Rzymian 5:12). Dlatego Biblia wskazuje, że Adam „sprzedał” siebie i swoich potomków w niewolę grzechu i śmierci (Rzymian 7:14). Z powodu niedoskonałości żaden z nich nie mógł odkupić tego, co stracił Adam (Psalm 49:7, 8).

 Bóg współczuł potomkom Adama, którzy znaleźli się w beznadziejnym położeniu (Jana 3:16). Jednak ze względu na swoje wymogi sprawiedliwości nie mógł po prostu przymknąć oczu na ich grzechy lub wybaczyć im, nie mając ku temu uzasadnionych powodów (Psalm 89:14; Rzymian 3:23-26). Ale ponieważ kocha ludzi, zadbał o podstawę prawną umożliwiającą nie tylko uzyskanie przebaczenia, lecz także usunięcie grzechu raz na zawsze (Rzymian 5:6-8). Tą podstawą prawną jest okup.

Jak działa okup?

 W Biblii słowo „okup” zawiera w sobie myśl o trzech aspektach:

  1.   Jest zapłatą (Liczb 3:46, 47).

  2.   Doprowadza do uwolnienia, czyli wykupu (Wyjścia 21:30).

  3.   Stanowi równowartość tego, za co jest zapłacony a.

 Rozważmy, jak te trzy aspekty odnoszą się do ofiary okupu złożonej przez Jezusa Chrystusa.

  1.   Zapłata. Biblia mówi, że chrześcijanie zostali „kupieni za określoną cenę” ​(1 Koryntian 6:20; 7:23). Jest nią krew Jezusa, dzięki której ‛kupił on Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu’ (Objawienie 5:8, 9).

  2.   Uwolnienie. Ofiara Jezusa umożliwia wykupienie ludzi z grzechu — „uwolnienie na podstawie okupu” ​(1 Koryntian 1:30; Kolosan 1:14; Hebrajczyków 9:15).

  3.   Równowartość. Jezus złożył w ofierze dokładnie to, co utracił Adam — doskonałe życie ludzkie (1 Koryntian 15:21, 22, 45, 46). Biblia mówi: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka [Adama] wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego [Jezusa Chrystusa] wielu stanie się prawymi” ​(Rzymian 5:19). Wyjaśnia to, jak śmierć jednego człowieka może stanowić okup za wielu grzeszników. Ofiara Jezusa jest „odpowiednim okupem za wszystkich”, którzy podejmują niezbędne działania, żeby z niej skorzystać (1 Tymoteusza 2:5, 6).

a Użyte w Biblii słowo tłumaczone na „okup” zawiera myśl o cenie (lub cennej rzeczy), którą się płaci. Podstawowe znaczenie hebrajskiego czasownika kafár to „pokryć; zakryć” ​(Rodzaju 6:14, Edycja Świętego Pawła, Biblia Warszawsko-Praska). Najczęściej jest on używany w odniesieniu do przebłagania za grzechy (Psalm 65:3). Pokrewny rzeczownik kòfer oznacza coś, co się w tym celu daje, a więc okup (Wyjścia 21:30). Podobnie greckie słowo lýtron, które zwykle tłumaczy się na „okup”, można też oddać jako „cena wykupu” ​(Mateusza 20:28, The New Testament in Modern Speech). Pisarze greccy używali go zwłaszcza w odniesieniu do ceny płaconej za wykupienie jeńców wojennych lub uwolnienie niewolników.