Przejdź do zawartości

Czy Jezus był po prostu dobrym człowiekiem?

Biblijna odpowiedź

 Jezus był kimś więcej niż tylko dobrym człowiekiem. Okazał się postacią, która wywarła największy wpływ na dzieje ludzkości. Zobacz, co na jego temat powiedzieli dwaj słynni historycy i pisarze:

 „Jezus z Nazaretu (...) to niewątpliwie najwybitniejsza postać w dziejach” (Herbert George Wells, angielski pisarz i historyk).

 „Życie [Jezusa] to najprzemożniejsza siła na naszym globie i jej oddziaływanie wciąż rośnie” (Kenneth Scott Latourette, amerykański historyk i pisarz).

 Biblia wyjaśnia, dlaczego Jezus wywarł na ludzkość większy wpływ niż jakikolwiek inny dobry człowiek. Kiedy on sam zapytał swych najbliższych uczniów, za kogo go uważają, jeden z nich zgodnie z prawdą powiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mateusza 16:16).