Przejdź do zawartości

Czy Jezus jest Bogiem Wszechmocnym?

Biblijna odpowiedź

Przeciwnicy Jezusa oskarżali go, że czynił się równym Bogu (Jana 5:18; 10:30-33). Ale Jezus nigdy nie stawiał się na równi z Bogiem Wszechmocnym. Powiedział wręcz: „Ojciec jest większy niż ja” (Jana 14:28).

Pierwsi naśladowcy Jezusa nie uważali go za równego Bogu Wszechmocnemu. Na przykład apostoł Paweł napisał, że gdy Jezus został wskrzeszony, Bóg „wyniósł go na wyższe stanowisko”. Najwyraźniej więc Paweł nie uważał, że Jezus jest Bogiem Wszechmocnym. Gdyby Nim był, to jak Bóg mógłby mu powierzyć wyższe stanowisko? (Filipian 2:9).