Przejdź do zawartości

Czy Biblia zawiera prawdziwą relację o życiu Jezusa?

Biblijna odpowiedź

 Biblijny pisarz Łukasz tak napisał o swoim sprawozdaniu z życia Jezusa: „Od samego początku wszystko dokładnie prześledziłem” (Łukasza 1:3).

 Niektórzy twierdzą, że w IV wieku treść biblijnych Ewangelii — spisanych przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, którzy żyli współcześnie z Jezusem — została zmieniona.

 Jednak na początku XX wieku w Egipcie odnaleziono cenny fragment Ewangelii według Jana. Manuskrypt ten, znany jako papirus Rylands 457 (P52), należy do zbiorów Biblioteki Johna Rylandsa w Manchesterze. Zawiera tekst, który we współczesnych Bibliach znajduje się w Ewangelii według Jana 18:31-33, 37, 38.

 Jest to najstarszy zachowany urywek Chrześcijańskich Pism Greckich. Zdaniem wielu uczonych powstał około roku 125, czyli zaledwie jakieś ćwierć wieku po spisaniu oryginału. Tekst ten w zasadzie nie różni się od późniejszych rękopisów.