Przejdź do zawartości

Kiedy urodził się Jezus?

Kiedy urodził się Jezus?

Biblijna odpowiedź

 Biblia nie podaje konkretnej daty narodzin Jezusa, co potwierdzają poniższe źródła:

  •   „Prawdziwa data urodzenia Chrystusa pozostaje nieznana” (New Catholic Encyclopedia).

  •   „Dokładna data narodzin Jezusa nie jest znana” (Encyklopedia biblijna, wydawnictwo Vocatio).

 Chociaż Biblia nie udziela bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, kiedy urodził się Jezus, to zawiera dwie informacje, które prowadzą do wniosku, że nie mogło to być 25 grudnia.

Nie zimą

  1.   Spis ludności. Krótko przed narodzinami Jezusa Cezar August zarządził, „by dokonano spisu całej zamieszkanej ziemi”. W tym celu każdy musiał udać się „do swego miasta”, a taka podróż mogła zająć tydzień lub dłużej (Łukasza 2:1-3). Nakaz ten — mający zapewne usprawnić ściąganie podatków i pobór do wojska — mógł budzić niezadowolenie o każdej porze roku. Dlatego wydaje się mało prawdopodobne, by August zmuszał wielu swoich poddanych do długiej wędrówki w okresie zimowym.

  2.   Owce. W tym czasie pasterze ‛przebywali pod gołym niebem i strzegli nocą swych trzód’ (Łukasza 2:8). Książka Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa (tłum. J. Lasocka) potwierdza, że „stada przebywały pod gołym niebem. Wyprowadzano je na tydzień przed Paschą [pod koniec marca], a przepędzano z powrotem (...) w połowie listopada”. Dodaje też, że „zimowały w owczarniach, a szczegół ten wystarcza do stwierdzenia, że tradycyjna data Bożego Narodzenia, obchodzonego w zimie, nie może być dokładna, skoro Ewangelia mówi, że pasterze przebywali w polu”.

Wczesną jesienią

 Przybliżoną datę narodzin Jezusa możemy ustalić, cofając się o 33 lata od daty jego śmierci, która nastąpiła wiosną, w dniu Paschy 14 Nisan 33 roku n.e. (Jana 19:14-16). Ponieważ Jezus miał około 30 lat, gdy rozpoczął swoją trzyipółletnią służbę, musiał urodzić się wczesną jesienią 2 roku p.n.e. (Łukasza 3:23).

Dlaczego Boże Narodzenie obchodzi się 25 grudnia?

 Dlaczego na obchody Bożego Narodzenia wybrano 25 grudnia, skoro nie ma dowodów, że Jezus się wtedy urodził? Britannica — edycja polska podaje, że prawdopodobnie celem było „uzgodnienie tej daty z rzymskim pogańskim świętem oznaczającym ‚narodziny niezwyciężonego słońca’”, obchodzonym w czasie przesilenia zimowego. Zdaniem wielu biblistów chodziło o to, żeby „chrześcijaństwo nabrało głębszego znaczenia dla nawróconych pogan” (The Encyclopedia Americana).