Biblijna odpowiedź

W Biblii napisano, że Jezus „uśmiercony został w ciele, ale ożywiony [wskrzeszony] w duchu” ​(1 Piotra 3:18; Dzieje 13:34; 1 Koryntian 15:45; 2 Koryntian 5:16).

To, że Jezus nie miał zmartwychwstać w ciele z krwi i kości, wynika z jego własnych słów. Powiedział on, że odda swe „ciało za życie świata” jako okup za ludzkość (Jana 6:51; Mateusza 20:28). Gdyby po powstaniu z martwych Jezus przybrał swoje poprzednie ciało, unieważniłby tę ofiarę okupu. Tak się jednak nie stało, ponieważ Biblia mówi, że ofiara z jego ciała i krwi została złożona „raz na zawsze” ​(Hebrajczyków 9:11, 12).

Skoro Jezus został wskrzeszony w ciele duchowym, jak to możliwe, że widzieli go jego uczniowie?

  • Stworzenia duchowe potrafią przybierać ludzką postać. Robili to na przykład aniołowie, którzy w przeszłości razem z ludźmi nawet jedli i pili (Rodzaju 18:1-8; 19:1-3). Nadal jednak pozostawali stworzeniami duchowymi i mogli wrócić do sfery niematerialnej (Sędziów 13:15-21).

  • Tak jak czynili to wcześniej aniołowie, Jezus po zmartwychwstaniu też na pewien czas ukazywał się w ludzkiej postaci. Będąc jednak stworzeniem duchowym, mógł nagle się pojawiać i znikać (Łukasza 24:31; Jana 20:19, 26). Fizyczne ciała, które przybierał, nie zawsze wyglądały tak samo. Dlatego nawet bliscy przyjaciele Jezusa rozpoznawali go tylko po zachowaniu i wypowiedziach (Łukasza 24:30, 31, 35; Jana 20:14-16; 21:6, 7).

  • Apostołowi Tomaszowi Jezus ukazał się w ciele, na którym widoczne były rany. Zrobił to, żeby wzmocnić wiarę tego apostoła, który wątpił w jego zmartwychwstanie (Jana 20:24-29).