Przejdź do zawartości

Dlaczego Jezus jest nazywany Synem Bożym?

Dlaczego Jezus jest nazywany Synem Bożym?

Biblijna odpowiedź

 Biblia często nazywa Jezusa „Synem Bożym” (Jana 1:49). Wyrażenie „Syn Boży” wskazuje, że Bóg jest Stwórcą, inaczej mówiąc Źródłem wszelkiego życia, także życia Jezusa (Psalm 36:9; Objawienie 4:11). Biblia wcale nie uczy, że Bóg dosłownie spłodził dziecko w taki sposób, w jaki robią to ludzie.

 „Synami prawdziwego Boga” nazwano w Biblii również aniołów (Hioba 1:6). Także o pierwszym człowieku, Adamie, powiedziano, że był „synem Bożym” (Łukasza 3:38). Ponieważ jednak Jezus był pierwszym stworzeniem Boga i jako jedyny został stworzony bezpośrednio przez Niego, Biblia przedstawia Jezusa jako najważniejszego Syna Bożego.

 Czy Jezus żył w niebie, zanim urodził się na ziemi?

 Tak. Zanim Jezus urodził się jako człowiek na ziemi, był istotą duchową w niebie. Sam powiedział o sobie: „Zstąpiłem z nieba” (Jana 6:38; 8:23).

 Bóg stworzył go, zanim stworzył wszystko inne. W Biblii czytamy o Jezusie:

  •   „On jest (...) pierwszym spośród całego stworzenia” (Kolosan 1:15).

  •   Jest „początkiem stworzenia Bożego” (Objawienie 3:14).

 Jezus spełnił proroctwo o pojawieniu się tego, „którego początek sięga zamierzchłych czasów, dni pradawnych” (Micheasza 5:2; Mateusza 2:4-6).

 Czym Jezus się zajmował przed przyjściem na ziemię?

 Zajmował w niebie wysoką pozycję. Jezus nawiązał do tej wysokiej pozycji, gdy powiedział w modlitwie: „Ojcze, otocz mnie przy sobie chwałą, jaką miałem przy Tobie, zanim powstał świat” (Jana 17:5).

 Pomagał Ojcu przy stwarzaniu. Współpracował z Bogiem jako „mistrzowski wykonawca” (Przysłów 8:30). Biblia mówi o Jezusie: „Wszystko inne w niebie i na ziemi (...) zostało stworzone za jego pośrednictwem” (Kolosan 1:16).

 Posługując się Jezusem, Bóg powołał do istnienia wszystko inne — zarówno wszystkie inne istoty duchowe, jak i cały fizyczny wszechświat (Objawienie 5:11). Pod pewnymi względami współpraca Boga i Jezusa przypominała współpracę architekta i budowniczego — architekt tworzy projekt, a budowniczy go realizuje.

 Usługiwał jako Słowo. Kiedy Biblia wspomina o przedludzkim życiu Jezusa, nazywa go „Słowem” (Jana 1:1). Najwyraźniej oznacza to, że Bóg posługiwał się swoim Synem, by przekazywać informacje i wskazówki innym stworzeniom duchowym.

 Wygląda również na to, że Jezus występował jako Rzecznik Boga w kontaktach z ludźmi. Prawdopodobnie Bóg właśnie przez niego przekazywał wskazówki Adamowi i Ewie w ogrodzie Eden (Rodzaju 2:16, 17). Być może też to Jezus był aniołem, który strzegł starożytnych Izraelitów w czasie wędrówki przez pustkowie, i to jemu mieli być we wszystkim posłuszni (Wyjścia 23:20-23) a.

a Słowo to nie jedyny anioł, poprzez którego przemawiał Bóg. Na przykład do przekazania starożytnym Izraelitom treści Prawa Bóg posłużył się innymi anielskimi synami (Dzieje 7:53; Galatów 3:19; Hebrajczyków 2:2, 3).