Przejdź do zawartości

Dlaczego trzeba się modlić w imię Jezusa?

Dlaczego trzeba się modlić w imię Jezusa?

Biblijna odpowiedź

 Musimy modlić się w imię Jezusa, ponieważ jest to jedyny sposób zwracania się do Boga, jaki On akceptuje. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6). Swoim wiernym apostołom powiedział też: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli o coś poprosicie Ojca, da wam w imię moje” (Jana 16:23).

Inne powody, by modlić się w imię Jezusa

  •   Okazujemy szacunek Jezusowi i jego Ojcu, Jehowie Bogu (Filipian 2:9-11).

  •   Pokazujemy wdzięczność za to, że dzięki śmierci Jezusa Bóg umożliwił ludzkości wybawienie (Mateusza 20:28; Dzieje 4:12).

  •   Uznajemy wyjątkową rolę Jezusa jako Orędownika między Bogiem a ludźmi (Hebrajczyków 7:25).

  •   Uznajemy służbę Jezusa jako Arcykapłana, który może nam pomóc nawiązać bliską więź z Bogiem (Hebrajczyków 4:14-16).