Przejdź do zawartości

Bóg

Kim jest Bóg?

Czy Bóg istnieje?

Rozważ 5 biblijnych argumentów, które za tym przemawiają.

Czy Bóg jest bezosobową siłą?

Biblia mówi, że Bóg stworzył wszystko, ale czy się nami interesuje?

Czy Bóg jest wszechobecny?

Czy Biblia uczy, że Bóg jest wszechobecny? Skąd możesz mieć pewność, że chociaż Bóg przebywa w konkretnym miejscu, to interesuje się tobą jako jednostką?

Czy Bóg jest wszędzie?

Co Biblia mówi o miejscu przebywania Boga? A gdzie przebywa Jezus?

Czy ktokolwiek widział Boga?

Czy Biblia sama sobie zaprzecza, gdy w jednym miejscu mówi, że „żaden człowiek nigdy nie widział Boga”, a w innym — że Mojżesz ‛ujrzał Boga Izraela’?

Czy nauka o Trójcy znajduje potwierdzenie w Biblii?

Wiele religii naucza, że Bóg jest Trójcą. Czy Biblia też tego uczy?

Czy Maria jest matką Boga?

Zarówno Pismo Święte, jak i historia chrześcijaństwa dostarcza nam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Czy Bóg zmienia zdanie?

Czy Biblia sobie zaprzecza, gdy z jednej strony mówi o Bogu, że On się nie zmienia, a z drugiej opisuje sytuacje, w których zmienił swój osąd?

Czym jest duch święty?

Nie bez powodu Biblia nazywa ducha świętego „rękami” Boga.

Imię Boże

Czy Bóg ma imię?

Wiele przekładów Biblii zawiera imię Boże. Czy powinieneś go używać?

Czy Bóg ma na imię Jezus?

Jezus nigdy nie nauczał, że jest Bogiem Wszechmocnym. Dlaczego?

Kim jest Jehowa?

Czy jest On Bogiem tylko jednego narodu, na przykład Żydów?

Ile imion ma Bóg?

Niektórzy uważają, że Bóg ma wiele imion, na przykład Allah, El Szaddaj, Jehowa-Jireh albo Alfa i Omega. Czy to, jakiego imienia używamy, ma znaczenie?

„Alfa i Omega” — kim albo czym jest?

Dlaczego to określenie jest trafne?

Wola Boga

Jaka jest wola Boża w związku z moim życiem?

Czy żeby poznać wolę Boga wobec ciebie, potrzebujesz jakiegoś specjalnego znaku, wizji lub powołania? Przekonaj się, co mówi Biblia.

Co Biblia mówi o wolnej woli? Czy Bóg wszystkim kieruje?

Wielu uważa, że Bóg z góry ustala nasz los. Czy wybory, jakich dokonujemy, mają wpływ na nasz sukces?

Jak możesz zaprzyjaźnić się z Bogiem?

Poznaj siedem kroków, które pomogą ci zbudować z Nim przyjaźń.

Czy Bóg zsyła na nas cierpienia?

Cierpienia mogą spotkać każdego, nawet kogoś, kto podoba się Bogu. Dlaczego?