Przejdź do zawartości

Czy Bóg jest bezosobową siłą?

Biblijna odpowiedź

Bóg dysponuje niezrównaną siłą. Na temat tego, jak stwarzał niezliczone miliardy gwiazd, w Biblii czytamy: „Podnieście oczy ku górze i popatrzcie. Kto stworzył te rzeczy? Ten [Bóg], który ich zastęp wyprowadza według liczby, wszystkie je woła po imieniu. Dzięki obfitości dynamicznej energii — jako że jest również pełen werwy w swej mocy — ani jednej z nich nie brak” (Izajasza 40:25, 26).

Ale Bóg nie jest bezosobową siłą. Biblia mówi, że On żywi uczucia, na przykład miłość i nienawiść (Psalm 11:5; Jana 3:16). Dowiadujemy się z niej również, że nie jest Mu obojętne, co robią ludzie (Psalm 78:40, 41).