Przejdź do zawartości

Czy Bóg ma na imię Jezus?

Biblijna odpowiedź

Sam Jezus nazywał siebie „Synem Bożym” (Jana 10:36; 11:4). Nigdy nie nauczał, że jest Bogiem Wszechmocnym.

Ponadto Jezus modlił się do Boga (Mateusza 26:39). A ucząc swych naśladowców, jak powinni się modlić, powiedział: „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię” (Mateusza 6:9).

Jezus wyjawił, jak Bóg ma na imię na przykład wtedy, gdy zacytował fragment Pism Hebrajskich: „Słuchaj, Izraelu, Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa” (Marka 12:29; Powtórzonego Prawa 6:4).