Przejdź do zawartości

Czy Bóg jest wszechobecny?

Biblijna odpowiedź

Bóg widzi wszystko i może podejmować działania, gdziekolwiek zechce (Przysłów 15:3; Hebrajczyków 4:13). Jednak Biblia nie uczy, że jest wszechobecny, czyli że jest wszędzie i we wszystkim. Księga ta informuje, że Bóg jest osobą i przebywa w swoim miejscu zamieszkania.

  • Jaką Bóg ma postać: Bóg jest istotą duchową (Jana 4:24). Ludzie nie mogą Go zobaczyć (Jana 1:18). Opisane w Biblii wizje przedstawiające Boga konsekwentnie wskazują na to, że znajduje się On w określonym miejscu. Nigdzie nie opisano Go jako istoty wszechobecnej (Izajasza 6:1, 2; Objawienie 4:2, 3, 8).

  • Gdzie Bóg mieszka: Bóg przebywa w świecie duchowym, który różni się od materialnego. W świecie tym Bóg ma „miejsce swego zamieszkania, w niebiosach” ​(1 Królów 8:30). W Biblii czytamy, że przy pewnej okazji aniołowie, którzy również są istotami duchowymi, „weszli, żeby stanąć przed Jehową *”, co nasuwa wniosek, że Bóg w pewnym sensie mieszka w konkretnym miejscu (Hioba 1:6).

Jeśli Bóg nie jest wszechobecny, to czy może się o mnie zatroszczyć?

Tak. Bóg troszczy się o poszczególne osoby. Chociaż mieszka w świecie duchowym, dostrzega żyjące na ziemi osoby, które naprawdę chcą się Mu podobać, i działa na ich rzecz (1 Królów 8:39; 2 Kronik 16:9). Oto kilka przejawów troski Jehowy o osoby, które szczerze Mu służą:

  • Kiedy się modlisz: Jehowa może słuchać słów twojej modlitwy w chwili, kiedy je wypowiadasz (2 Kronik 18:31).

  • Kiedy jesteś przygnębiony: „Jehowa jest blisko tych, którzy serce mają złamane, a zdruzgotanych na duchu wybawia” ​(Psalm 34:18).

  • Kiedy potrzebujesz kierownictwa: Jehowa ‛obdarzy cię wnikliwością i pouczy cię’ za pomocą swojego Słowa — Biblii (Psalm 32:8).

Błędne poglądy na temat wszechobecności Boga

Błędny pogląd: Bóg jest obecny we wszystkim, co stworzył.

Fakt: Bóg nie przebywa na ziemi ani gdziekolwiek indziej w materialnym wszechświecie (1 Królów 8:27). To prawda, że gwiazdy i inne dzieła „oznajmiają chwałę Boga” ​(Psalm 19:1). Jednak nie mieszka On w stworzonych przez siebie rzeczach, tak jak artysta nie mieszka w namalowanym przez siebie obrazie. Z drugiej strony obraz może nam coś powiedzieć o artyście. Tak samo widzialny świat mówi nam o „niewidzialnych przymiotach” Stwórcy, takich jak moc, mądrość oraz miłość (Rzymian 1:20).

Błędny pogląd: Skoro Bóg jest wszechmocny i wie wszystko, to musi być wszechobecny.

Fakt: Bóg posługuje się duchem świętym, czyli swoją czynną mocą. Dzięki niemu wszystko dostrzega i może zrobić, co zechce — w każdym miejscu i o każdym czasie — nie będąc przy tym osobiście obecnym (Psalm 139:7).

Błędny pogląd: To, że Bóg jest wszechobecny, wynika z Psalmu 139:8: „Choćbym wstąpił do nieba, byłbyś tam, a choćbym rozpostarł swe posłanie w Szeolu, oto byłbyś i tam”.

Fakt: Werset ten nie mówi o tym, gdzie przebywa Bóg. W poetycki sposób wyraża myśl, że dla Boga żadne miejsce nie jest zbyt odległe, żeby mógł działać dla naszego dobra.

^ ak. 3 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boga.