Biblijna odpowiedź

Zostaliśmy obdarzeni przez Boga wolną wolą — możliwością samodzielnego podejmowania decyzji. Ani Bóg, ani przeznaczenie nie rządzi naszym życiem. Zobaczmy, czego uczy Biblia.

  • Bóg stworzył ludzi na swój obraz (Rodzaju 1:26). W przeciwieństwie do zwierząt, które kierują się głównie instynktem, przypominamy Stwórcę pod względem zdolności do przejawiania takich cech, jak miłość i sprawiedliwość. I podobnie jak Bóg mamy wolną wolę.

  • Możemy w znacznej mierze wpływać na swoją przyszłość. Biblia zachęca, byśmy ‛wybrali życie, słuchając głosu Boga’, czyli przestrzegając Jego przykazań (Powtórzonego Prawa 30:19, 20). Propozycja ta byłaby bezsensowna, a nawet okrutna, gdybyśmy nie mieli wolnej woli. Bóg nie wymusza na nas posłuszeństwa, tylko życzliwie nas uprasza: „O, gdybyś tylko zważał na moje przykazania! Wtedy twój pokój stałby się jak rzeka” (Izajasza 48:18).

  • Nasze sukcesy i porażki nie są zrządzeniem losu. Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy ciężko pracować. Biblia mówi: „Wszystko, co twoja ręka ma sposobność zrobić, rób całą swą mocą” (Kaznodziei 9:10). Oznajmia też: „Plany pilnego z całą pewnością przynoszą korzyść” (Przysłów 21:5).

Wolna wola to cenny dar od Boga, ponieważ pozwala nam kochać Go ‛całym sercem’ — z własnej chęci (Mateusza 22:37).

Czy Bóg wszystkim kieruje?

Biblia uczy, że Bóg jest wszechmocny, to znaczy, że Jego mocy nikt ani nic nie ogranicza (Hioba 37:23; Izajasza 40:26). Nie używa On jednak tej mocy, by wszystkim kierować. Na przykład w Biblii napisano, że przejawiał panowanie nad sobą względem starożytnego Babilonu, wroga swojego ludu (Izajasza 42:14). I podobnie dzisiaj toleruje osoby, które korzystając ze swej wolnej woli, wyrządzają innym krzywdę. Ale nie będzie tak postępował bez końca (Psalm 37:10, 11).