Przejdź do zawartości

Czy Bóg zsyła na nas cierpienia?

Biblijna odpowiedź

 Biblia zdecydowanie temu przeczy. Kiedy Bóg stwarzał ludzi, absolutnie nie chciał, żeby cierpieli. Jednak Adam i Ewa zbuntowali się przeciw Jego władzy — postanowili sami decydować, co jest dobre, a co złe. W rezultacie ściągnęli na siebie cierpienia.

 Obecnie odczuwamy skutki ich błędnego wyboru. Tak więc za nasze cierpienia w żadnym razie nie jest odpowiedzialny Bóg.

 W Biblii czytamy: „Niech nikt, kto jest doświadczany, nie mówi: ‚Przez Boga jestem doświadczany’. Bóg bowiem nie może być doświadczany przez coś złego ani sam nikogo nie doświadcza” (Jakuba 1:13). Cierpienia mogą spotkać każdego, nawet kogoś, kto cieszy się uznaniem Bożym.