Przejdź do zawartości

Czy Bóg zsyła na nas cierpienia?

Czy Bóg zsyła na nas cierpienia?

Biblijna odpowiedź

 Biblia zdecydowanie temu przeczy. Kiedy Bóg stwarzał ludzi, absolutnie nie chciał, żeby cierpieli. Jednak Adam i Ewa zbuntowali się przeciw Jego władzy — postanowili sami decydować, co jest dobre, a co złe. W rezultacie ściągnęli na siebie cierpienia.

 Obecnie odczuwamy skutki ich błędnego wyboru. Tak więc za nasze cierpienia w żadnym razie nie jest odpowiedzialny Bóg.

 W Biblii czytamy: „Niech nikt, kto jest doświadczany, nie mówi: ‚Przez Boga jestem doświadczany’. Bóg bowiem nie może być doświadczany przez coś złego ani sam nikogo nie doświadcza” (Jakuba 1:13). Cierpienia mogą spotkać każdego, nawet kogoś, kto cieszy się uznaniem Bożym.