Przejdź do zawartości

Jaka jest wola Boża w związku z moim życiem?

Biblijna odpowiedź

 Bóg pragnie, byś poznał Jego osobowość, przybliżył się do Niego, a potem Go pokochał i służył Mu całym sercem (Mateusza 22:37, 38; Jakuba 4:8). Spełniania woli Bożej możesz się nauczyć, analizując życie i nauki Jezusa (Jana 7:16, 17). On nie tylko mówił o woli Bożej, ale zgodnie z nią żył. Powiedział, że celem jego życia jest ‛wykonywanie woli nie swojej, lecz tego, który go posłał’ (Jana 6:38).

Czy żeby poznać wolę Boga wobec mnie, potrzebuję jakiegoś specjalnego znaku, wizji lub powołania?

 Nie, ponieważ orędzie Boże do ludzkości zawarte jest w Biblii. Znajdziesz w niej wszystko, czego potrzebujesz, żeby być „całkowicie wyposażonym do wszelkiego dobrego dzieła” (2 Tymoteusza 3:16, 17). Bóg chce, byś poznał Jego wolę wobec ciebie dzięki korzystaniu z Biblii oraz własnej „zdolności rozumowania” (Rzymian 12:1, 2; Efezjan 5:17).

Czy naprawdę jestem w stanie spełniać wolę Bożą?

 Oczywiście, bo jak czytamy w Biblii, „przykazania jego [Boga] nie są za trudne” (1 Jana 5:3, Współczesny przekład). Nie znaczy to, że zawsze łatwo ich przestrzegać. Ale korzyści z takiego postępowania dalece przewyższają wysiłek, jaki trzeba w to włożyć. Jezus oświadczył: „Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i są mu posłuszni!” (Łukasza 11:28, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu).