INQABAYOKULINDA June 2015 | Isayensi Isingcono KuleBhayibhili Yini?

Kuyaphikisana yini kumbe kuyavumelana?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Isayensi Lempilo Yakho

Abezesayensi bathini ngokuba khona kukaNkulunkulu?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Lapho Isayensi Esilela Khona

Izinto ezake zenziwa yizazi zesayensi zabangela ukuthi uCarl Sagan abhale athi: “Ukukhalipha akutsho ukuthi asingeke siwenze amaphutha amakhulu.”

UKhristu Ungamandla KaNkulunkulu

Izimangaliso zikaJesu azincedanga abantu ababephila ko-Israyeli wasendulo kuphela, kodwa zaziyisiboniso salokho azakwenzela abantu kwelizayo.

Wayebathanda Abantu

Indlela uJesu ayesenza ngayo izimangaliso zakhe zaveza ukuthi ulobuntu obunjani?

Singenelisa Ukuhlala Simsulwa

EBhayibhilini sithola izinto ezintathu ezingasinceda ukuthi silwisane lezifiso ezimbi.

Uyakwenza Yini Okutshiwo Emthandazweni WeNkosi?—Ingxenye 1

Kungani uJesu waqala umthandazo wakhe ngokuthi “Baba wethu,” kulokuthi athi “Baba wami”?

Uyakwenza Yini Okutshiwo Emthandazweni WeNkosi?—Ingxenye 2

Nxa sicela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukudla kwethu kwensuku zonke ayisikho ukuthi sicela ukuthi asiphe ukudla kwethu kuphela.